ฉัตรพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์

ฉัตรพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์

จะชอบงานขาย ไม่ชอบงานขาย หรือมีงานประจำอยู่แล้วก็สามารถทำงานกับศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ โอกาสดีๆ เช่นนี้อย่าปล่อยให้ผ่านไปอยู่ในมือคนอื่นนะครับ