สมาชิกทีมศรีกรุง Victory สามารถ Download สื่อทำการตลาดของทีม เพื่อเปิดตัวการเป็นนายหน้าและเพื่อทำการตลาด


ตัวอย่างสื่อการตลาดออนไลน์