คำชี้แจง : ระบบรับสมัครสมาชิกออนไลน์ (เฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น)
1. สมาชิกสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้ไม่จำกัด สามารถ Save หรือ Print เป็น pdf ได้ทันที
2. สมาชิกไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลในระบบ เพียงแค่ Preview PDF แล้ว Download หรือ Print ได้ทันที