Skip to Content

Blog Archives

รายได้จากค่าบริหารทีม เดือนธันวาคม 2564

วันนี้แอดมิน จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของบริษัทศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

🎉🎊ศรีกรุงโบรคเกอร์ ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2565

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่1-31/12/64 ยอดเกิน15,000 บาท

(ไม่รวม ค่าคอมฯส่วนตัว จากการขาย)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 724,730.55
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 364,965.39
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 346,009.43
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 269,666.29
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 231,477.27
 6. 482 บุญธรรม เดชหาญ 201,026.67
 7. 218747 โสรัช เดโชพล 181,015.06
 8. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 175,623.52
 9. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 172,752.78
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 167,486.03
 11. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 162,574.36
 12. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 151,468.05
 13. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 151,080.09
 14. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 145,303.80
 15. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 143,737.77
 16. 4 บวร แสนเรือน 140,816.09
 17. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 140,136.49
 18. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 138,234.67
 19. 23901 แอลพี สมาร์ท . 131,602.87
 20. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 125,871.88
 21. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 124,615.14
 22. 29724 นพพล ดีมงคล 119,342.55
 23. 128597 กัญญา เลียวประโคน 111,920.16
 24. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 102,718.95
 25. 19975 เทวาวิจิตร . 100,427.31
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 96,890.47
 27. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 94,950.30
 28. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 94,084.80
 29. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 89,541.26
 30. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 87,867.80
 31. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 87,025.46
 32. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 82,962.29
 33. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 82,649.76
 34. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 79,747.10
 35. 26165 จำรัส บุญศรี 79,641.96
 36. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 78,466.14
 37. 24 ไชยยา ชนะชัย 75,915.26
 38. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 74,479.67
 39. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 72,820.53
 40. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 71,660.32
 41. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 70,359.45
 42. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 69,447.46
 43. 12660 คณพศ โชติประทุม 68,675.19
 44. 37285 อรุณนี โสธโน 68,483.45
 45. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 65,521.42
 46. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 60,418.50
 47. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 60,293.24
 48. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 59,871.24
 49. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 59,757.76
 50. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 57,439.59
 51. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 57,202.89
 52. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 56,526.61
 53. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 56,472.57
 54. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 55,302.10
 55. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 53,315.36
 56. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 52,519.75
 57. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 49,146.24
 58. 14174 ชุลี โนจิตร 48,943.79
 59. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 47,094.34
 60. 10741 จะลุย อ่อนปุย 46,727.20
 61. 26500 นพดล อินตา 46,167.65
 62. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 43,558.58
 63. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 43,321.43
 64. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 42,231.36
 65. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 41,642.80
 66. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 41,462.76
 67. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 39,559.74
 68. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 39,546.64
 69. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 39,519.96
 70. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 38,738.52
 71. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 38,668.81
 72. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 38,621.23
 73. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 38,200.64
 74. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 38,119.92
 75. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 37,934.86
 76. 64347 พรนภา สมศรีสุข 37,774.24
 77. 35138 พรรณเชษฐ รนที 37,442.71
 78. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 37,078.88
 79. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 36,892.42
 80. 19198 วรงค์ ณัฐดุรงค์ 36,103.63
 81. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 35,780.92
 82. 6545 จันทนา โชคตาม 34,871.19
 83. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 34,844.81
 84. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 34,676.11
 85. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 33,548.26
 86. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 33,340.79
 87. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 33,317.51
 88. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 33,294.78
 89. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 33,055.77
 90. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 33,024.70
 91. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 33,002.63
 92. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 32,803.09
 93. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 32,475.48
 94. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 31,720.32
 95. 106556 ไพศาล สวนกัน 31,607.23
 96. 5278 เจียม ลือลั่น 31,533.40
 97. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 31,270.01
 98. 139028 ณัฐพงษ์ ด้วงมี 30,811.05
 99. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 29,895.43
 100. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,737.92
 101. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 29,639.02
 102. 121243 พินิต เพชรดา 29,607.22
 103. 39348 นาฏญา สังขวัฒน์ 29,478.20
 104. 9325 อภิชาติ ปรีชา 29,141.28
 105. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 28,197.29
 106. 67 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 28,018.24
 107. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 27,971.60
 108. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 27,814.05
 109. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 27,785.74
 110. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 27,538.36
 111. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 27,052.74
 112. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 27,014.18
 113. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 26,935.34
 114. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 26,835.68
 115. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 26,696.19
 116. 52907 ณรงค์ โนรี 26,681.24
 117. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 26,537.84
 118. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 26,099.53
 119. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 25,850.21
 120. 45622 แก้วมณี ปัททุม 25,842.86
 121. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 25,433.47
 122. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 25,430.25
 123. 40722 สารพล แจ่มจรัส 24,890.53
 124. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 24,849.31
 125. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 24,766.90
 126. 21028 พรนิภา ปรีชา 24,712.50
 127. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 24,674.77
 128. 204198 ชุติมา โตปารมีทรัพย์ 24,605.80
 129. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 24,592.34
 130. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 24,520.75
 131. 33334 ถาวร พ้นภัย 24,281.74
 132. 72466 อิงอร บุญช่วย 24,159.29
 133. 116420 ณัชวลัญช์ จันทร์แก้ว 24,002.31
 134. 89718 ศศิวิมล โพธิ์ศรี 23,720.01
 135. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 23,299.11
 136. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 23,255.53
 137. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 23,169.00
 138. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 23,154.33
 139. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 140. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 23,046.64
 141. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 22,799.29
 142. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 22,604.93
 143. 219942 สมรถ สุณเจิม 22,599.97
 144. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 22,544.62
 145. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 22,439.39
 146. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 22,409.89
 147. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 22,234.90
 148. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 21,987.79
 149. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 21,276.76
 150. 42350 สุขสันต์ เปรมใจชน 21,217.62
 151. 139062 ประสพ ด้วงช้าง 21,083.43
 152. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 20,826.34
 153. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 20,732.20
 154. 166657 พวงพยอม ยั่งยืน 20,586.67
 155. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 20,518.26
 156. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 20,488.93
 157. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 20,437.79
 158. 52 พนิดา ธรรมลังกา 20,246.02
 159. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 20,235.50
 160. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 19,949.66
 161. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 19,890.27
 162. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 19,557.76
 163. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 19,470.77
 164. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 19,253.97
 165. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 19,231.81
 166. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 19,179.06
 167. 56796 อรุณ หวังลาภ 19,119.16
 168. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 18,978.25
 169. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,723.89
 170. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 18,720.24
 171. 128589 อัจฉรา สีฉิม 18,608.86
 172. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 18,574.78
 173. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 18,549.10
 174. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ต 18,451.58
 175. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 18,433.24
 176. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 18,382.90
 177. 234758 สุรีรัตน์ ชำนาญผา 18,325.30
 178. 58099 นุจิรา ทรงนิคม 18,320.03
 179. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 18,301.33
 180. 92115 กนกพร วัฒนาเกียรติกุล 18,235.75
 181. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 18,215.75
 182. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 18,209.63
 183. 254341 มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล 18,188.83
 184. 166990 วรพล ธรรมจารี 17,955.19
 185. 79399 โสภา ซีแพง 17,923.67
 186. 39521 ราตรี ดีมงคล 17,897.99
 187. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 17,794.46
 188. 15461 พรชัย พรมบุญ 17,750.63
 189. 77524 อรอุมา รักรู้ 17,619.55
 190. 162657 วิไล คำกวีปราชญ์ 17,571.86
 191. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 17,204.39
 192. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 17,119.85
 193. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 17,119.41
 194. 37496 สุนันทา ธนภัทรอุดม 16,806.53
 195. 111890 สาวิตรี เจิมขุนทด 16,785.19
 196. 42090 ทรงกฤต แหยมชะม้อย 16,734.83
 197. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 16,592.40
 198. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 16,584.30
 199. 218763 ณัฐยศ สงสังข์ 16,454.49
 200. 161283 พิเชษฐ พนัสโสภณ 16,452.82
 201. 105794 อังคณา กล่ำทวี 16,396.93
 202. 180828 สุวรรณี ตราภินันท์ 16,213.99
 203. 37232 วิศรา อินเพ็ง 16,191.43
 204. 165226 บุญเลิศ เตียวสุวรรณ 16,159.35
 205. 31695 อนันท์ ตรีพล 16,080.36
 206. 26751 เสาร์ ทางลาด 16,054.44
 207. 162782 อรศิริ เสาไธสง 16,015.39
 208. 186232 นวพล บางทับ 15,930.83
 209. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 15,896.91
 210. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 15,891.18
 211. 99766 รัชนก ศรีศิริ 15,839.84
 212. 88461 กิตติชัย สุลำนาจ 15,833.39
 213. 1361 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 15,758.03
 214. 90666 นรากร สาทไทย 15,753.80
 215. 42002 สมโภช ศรีโบราณ 15,738.99
 216. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 15,717.58
 217. 77005 เกษม ขุนชุ่ม 15,693.27
 218. 2298 พรชัย อุตมา 15,620.96
 219. 28498 กัณพงศ์ บุญเจริญ 15,531.50
 220. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 15,415.05
 221. 54796 กัญญา ใจแสน 15,394.64
 222. 20584 สมพงษ์ คงประเวช 15,382.49
 223. 281615 พิษณุ ปรีชา 15,283.29
 224. 221308 รัตนชัย ดำมี 15,265.97
 225. 215531 สิญาพร เชื้อแถว 15,244.53
 226. 120120 ลาภิสรา พนธิตรกุล 15,199.92
 227. 50903 วิน จุลกเสตถ์ 15,190.58
 228. 194895 วิภา ภูมิไสล 15,036.70

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันนี้แอดมิน จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของบริษัทศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ วันที่ 1-30/11/64 ยอดเกิน 15,000 บาท (ไม่รวม ค่าคอมฯส่วนตัว จากการขาย)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 578,422.19
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 258,826.87
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 257,356.53
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 222,173.65
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 207,883.98
 6. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 157,619.53
 7. 482 บุญธรรม เดชหาญ 156,467.45
 8. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 151,598.46
 9. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 143,749.37
 10. 218747 โสรัช เดโชพล 143,410.91
 11. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 135,487.69
 12. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 129,710.39
 13. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 126,384.77
 14. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 124,919.44
 15. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 124,772.18
 16. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 124,311.37
 17. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 116,638.05
 18. 4 บวร แสนเรือน 110,026.88
 19. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 108,278.41
 20. 128597 กัญญา เลียวประโคน 104,751.02
 21. 23901 แอลพี สมาร์ท . 103,907.71
 22. 19975 เทวาวิจิตร . 99,359.13
 23. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 96,288.65
 24. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 93,737.38
 25. 29724 นพพล ดีมงคล 88,463.17
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 83,285.32
 27. 510 พัฒนศักดิ์ สายศรี 80,372.17
 28. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 79,036.06
 29. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 77,925.68
 30. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 74,082.10
 31. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 70,958.96
 32. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 68,111.20
 33. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 65,120.75
 34. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 63,981.55
 35. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 62,471.08
 36. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 61,716.28
 37. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 61,656.72
 38. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 58,331.63
 39. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 55,741.34
 40. 26165 จำรัส บุญศรี 55,537.99
 41. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 55,302.10
 42. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 53,992.39
 43. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 53,229.63
 44. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 51,935.25
 45. 24 ไชยยา ชนะชัย 50,499.75
 46. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 48,044.70
 47. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 47,075.62
 48. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 46,826.23
 49. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 46,556.17
 50. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 45,127.04
 51. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 44,616.21
 52. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 44,360.37
 53. 12660 คณพศ โชติประทุม 43,347.54
 54. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 42,989.88
 55. 14174 ชุลี โนจิตร 42,956.91
 56. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 42,936.28
 57. 37285 อรุณนี โสธโน 41,209.05
 58. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 41,091.49
 59. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 38,988.61
 60. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 37,537.82
 61. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 36,852.25
 62. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 36,473.67
 63. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 36,390.18
 64. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 35,458.11
 65. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 35,278.37
 66. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 35,270.38
 67. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 35,101.59
 68. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 33,714.04
 69. 64347 พรนภา สมศรีสุข 33,419.31
 70. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 33,154.08
 71. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 33,132.21
 72. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 33,039.51
 73. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 32,959.53
 74. 35138 พรรณเชษฐ รนที 32,685.25
 75. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 32,517.45
 76. 72466 อิงอร บุญช่วย 32,452.43
 77. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 32,309.63
 78. 26500 นพดล อินตา 31,858.74
 79. 5278 เจียม ลือลั่น 31,362.32
 80. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 31,101.25
 81. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 31,019.62
 82. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 30,655.96
 83. 160100 ปริยากร นวลพูนทอง 30,310.04
 84. 6545 จันทนา โชคตาม 30,150.43
 85. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,737.92
 86. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 29,446.45
 87. 10741 จะลุย อ่อนปุย 29,239.05
 88. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 28,891.02
 89. 39348 นาฏญา สังขวัฒน์ 28,872.21
 90. 113 ศรุต ประภากวินกุล 27,708.98
 91. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 27,683.77
 92. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 27,665.97
 93. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 27,381.21
 94. 1280 ธนพร รอดทรัพย์ 27,194.11
 95. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 26,810.53
 96. 33334 ถาวร พ้นภัย 26,400.92
 97. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 26,253.11
 98. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 25,945.44
 99. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 25,893.69
 100. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 25,878.86
 101. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 25,875.64
 102. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 25,526.68
 103. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 25,485.32
 104. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 25,128.37
 105. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 24,980.30
 106. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 24,697.02
 107. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 24,659.32
 108. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 24,416.64
 109. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 24,199.40
 110. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 24,037.51
 111. 204198 ชุติมา โตประมาณ 23,844.24
 112. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 23,397.42
 113. 9325 อภิชาติ ปรีชา 23,218.92
 114. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 115. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 23,026.70
 116. 45622 แก้วมณี ปัททุม 22,736.67
 117. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 22,615.61
 118. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 22,040.71
 119. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 21,895.73
 120. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 21,664.32
 121. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 21,466.48
 122. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 21,416.60
 123. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 21,216.53
 124. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 21,142.78
 125. 31230 เพาเวอร์ แทรค จำกัด . 20,975.86
 126. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 20,884.83
 127. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 20,884.61
 128. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 20,826.34
 129. 121243 พินิต เพชรดา 20,777.41
 130. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,402.92
 131. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 20,167.40
 132. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 19,724.58
 133. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 19,530.31
 134. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 19,519.17
 135. 52 พนิดา ธรรมลังกา 19,462.91
 136. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 19,459.66
 137. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 19,363.72
 138. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 18,830.33
 139. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 18,798.48
 140. 155663 สุพัตรา เกิดบริบูรณ์ 18,710.22
 141. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 18,670.81
 142. 219942 สมรถ สุณเจิม 18,584.28
 143. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 18,485.48
 144. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 18,468.74
 145. 201448 ธานินทร์ อุดหนุนธรรม 18,129.56
 146. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 18,050.68
 147. 126631 จันทร์ฉาย อยู่ฤทธิ์ 17,968.84
 148. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 17,861.60
 149. 56416 ธนภัทร น้อยวิไล 17,771.02
 150. 128589 อัจฉรา สีฉิม 17,558.28
 151. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 17,327.84
 152. 40722 สารพล แจ่มจรัส 17,292.67
 153. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 17,204.39
 154. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 17,124.75
 155. 77524 อรอุมา รักรู้ 17,027.89
 156. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 16,928.21
 157. 186232 นวพล บางทับ 16,926.33
 158. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 16,883.42
 159. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 16,873.43
 160. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 16,833.32
 161. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 16,731.28
 162. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 16,686.33
 163. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 16,636.76
 164. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 16,508.07
 165. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 16,478.01
 166. 111890 สาวิตรี เจิมขุนทด 16,408.16
 167. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 16,318.93
 168. 166990 วรพล ธรรมจารี 16,162.42
 169. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 16,131.30
 170. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 15,992.40
 171. 79531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 15,925.80
 172. 162782 อรศิริ เสาไธสง 15,771.71
 173. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 15,761.12
 174. 50903 วิน จุลกเสตถ์ 15,626.85
 175. 99766 รัชนก ศรีศิริ 15,603.32
 176. 254341 มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล 15,488.97
 177. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 15,421.13
 178. 21028 พรนิภา ปรีชา 15,325.34
 179. 165226 บุญเลิศ เตียวสุวรรณ 15,307.68
 180. 246138 รุ่งนภา ทิพย์บุญผล 15,282.87
 181. 291320 จุรี ทับทิมหิน 15,093.40
 182. 215531 สิญาพร เชื้อแถว 15,041.62
 183. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 15,006.74
 184. 218763 ณัฐยศ สงสังข์ 15,006.25 

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

 

 

 

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายได้จากค่าบริหารทีม ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

วันนี้แอดมิน จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของบริษัทศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

ค่าแนะนำ+ค่าตำแหน่ง ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2564 ยอดเกิน15,000บาท  (ไม่รวมยอดขายส่วนตัว)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 562,435.62
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ 272,624.00
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบร. 259,603.10
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ . 251,362.58
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ . 223,186.51
 6. 482 บุญธรรม เดชหาญ 153,387.81
 7. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 147,572.24
 8. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 146,366.05
 9. 218747 โสรัช เดโชพล 143,610.77
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสม 140,847.20
 11. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 137,835.23
 12. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 136,645.96
 13. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 134,850.66
 14. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกั. 134,556.30
 15. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 121,190.72
 16. 19975 เทวาวิจิตร . 116,973.29
 17. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด 114,010.40
 18. 23901 แอลพี สมาร์ท . 111,789.25
 19. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 110,909.12
 20. 4 บวร แสนเรือน 106,119.65
 21. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 101,751.63
 22. 128597 กัญญา เลียวประโคน 101,681.72
 23. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 99,674.33
 24. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 95,189.89
 25. 29724 นพพล ดีมงคล 94,979.40
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 86,797.33
 27. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 79,702.24
 28. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิท 78,933.00
 29. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 73,850.80
 30. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 71,078.41
 31. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 68,266.12
 32. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 68,179.20
 33. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 63,124.24
 34. 15555 ชาติชาย สอิงทอง 61,881.15
 35. 26165 จำรัส บุญศรี 59,801.47
 36. 24 ไชยยา ชนะชัย 57,154.65
 37. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 56,921.92
 38. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 54,854.60
 39. 37285 อรุณนี โสธโน 54,251.04
 40. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 53,359.31
 41. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 53,307.98
 42. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 51,720.02
 43. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญา 51,291.04
 44. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 50,489.51
 45. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 50,198.93
 46. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษ 49,714.60
 47. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 49,523.67
 48. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศา 43,683.82
 49. 14174 ชุลี โนจิตร 42,596.39
 50. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 41,931.72
 51. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 41,706.60
 52. 60712 ศศิตา บัวสี 40,723.27
 53. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่าง 40,023.55
 54. 6545 จันทนา โชคตาม 39,601.98
 55. 12660 คณพศ โชติประทุม 39,575.00
 56. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์. 39,492.31
 57. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไ 38,905.98
 58. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 38,267.71
 59. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 38,052.72
 60. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 38,009.03
 61. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 37,779.35
 62. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 37,582.20
 63. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง 37,365.26
 64. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 36,024.55
 65. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 35,774.60
 66. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 35,540.62
 67. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 35,504.04
 68. 10741 จะลุย อ่อนปุย 35,051.23
 69. 35138 พรรณเชษฐ รนที 34,627.88
 70. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 34,482.54
 71. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงา 33,522.13
 72. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 32,966.46
 73. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 32,907.72
 74. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโช32,628.46
 75. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 32,248.24
 76. 26500 นพดล อินตา 31,859.41
 77. 106518 ธนากร เดชะ 31,245.36
 78. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารัก31,131.08
 79. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,982.21
 80. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 30,307.07
 81. 5278 เจียม ลือลั่น 30,238.78
 82. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,737.92
 83. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 29,639.16
 84. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 29,477.73
 85. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 29,394.71
 86. 39348 นาฏญา สังขวัฒน์ 28,817.29
 87. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 28,700.92
 88. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 28,069.35
 89. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจ27,734.88
 90. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 27,683.77
 91. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 27,445.79
 92. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 27,311.09
 93. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 27,263.85
 94. 33334 ถาวร พ้นภัย 26,745.90
 95. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 26,385.49
 96. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 25,763.17
 97. 45622 แก้วมณี ปัททุม 25,482.84
 98. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒ 25,399.52
 99. 56494 เกียรติชัย เกื้อมิตร 25,255.32
 100. 72466 อิงอร บุญช่วย 25,062.09
 101. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถี24,772.29
 102. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 24,746.28
 103. 64347 พรนภา สมศรีสุข 24,439.93
 104. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญ24,251.21
 105. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 24,237.50
 106. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 23,744.52
 107. 44644 รสสุคนธ์ หอมดาวเรือ23,490.80
 108. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 23,441.97
 109. 204198 ชุติมา โตประมาณ 23,429.28
 110. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 111. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 22,547.89
 112. 199774 นันทนา บุรุษวยากร 22,437.69
 113. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 21,784.41
 114. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,291.64
 115. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 21,232.06
 116. 219942 สมรถ สุณเจิม 21,215.09
 117. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาส 21,133.78
 118. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 20,860.37
 119. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 20,826.34
 120. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 20,466.28
 121. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 122. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวั 20,305.14
 123. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 20,218.59
 124. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 20,193.55
 125. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 20,181.07
 126. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 19,804.55
 127. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไ19,593.24
 128. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 19,161.87
 129. 9325 อภิชาติ ปรีชา 19,149.32
 130. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 19,082.79
 131. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 18,957.47
 132. 79690 อัครนันท์ ปริญญากุลเ18,945.04
 133. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 18,881.47
 134. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 18,471.14
 135. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์18,393.03
 136. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 18,391.81
 137. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 18,313.18
 138. 52 พนิดา ธรรมลังกา 18,231.28
 139. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช18,177.33
 140. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 18,109.43
 141. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 17,997.35
 142. 11587 ภานุพงศ์ ปุ๋ยวงค์ 17,985.47
 143. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 17,975.56
 144. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 17,890.69
 145. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเร17,678.07
 146. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล17,434.46
 147. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 17,340.03
 148. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริ 17,204.39
 149. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 17,181.16
 150. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 17,180.25
 151. 120120 ลาภิสรา พนธิตรกุล 17,117.48
 152. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 17,028.05
 153. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 16,910.93
 154. 77524 อรอุมา รักรู้ 16,857.95
 155. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 16,758.70
 156. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ 16,715.72
 157. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒ 16,661.92
 158. 121243 พินิต เพชรดา 16,579.44
 159. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 16,530.96
 160. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 16,191.62
 161. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 16,143.67
 162. 166990 วรพล ธรรมจารี 15,856.42
 163. 132366 ธิดารัตน์ มานะพัฒน 15,841.03
 164. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 15,817.28
 165. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 15,792.17
 166. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 15,786.47
 167. 79531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 15,660.21
 168. 44309 สุรัตน์ สดงาม 15,625.34
 169. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 15,615.15
 170. 139062 ประสพ ด้วงช้าง 15,478.77
 171. 99766 รัชนก ศรีศิริ 15,472.32
 172. 67 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 15,387.49
 173. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 15,214.75
 174. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 15,196.89
 175. 42350 สุขสันต์ เปรมใจชน 15,21

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ

ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

 

 

READ MORE

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 ยอดเกิน15,000บาท (ไม่รวมยอดขายส่วนตัว)

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 ยอดเกิน15,000บาท เงินเข้าวันที่ 10 (ไม่รวมยอดขายส่วนตัว)

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของบริษัทศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 ยอดเกิน15,000บาท (ไม่รวมยอดขายส่วนตัว)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 530,010.96
 2. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 238,296.25
 3. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 235,466.42
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 217,445.33
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 193,486.49
 6. 482 บุญธรรม เดชหาญ 148,078.86
 7. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 142,746.25
 8. 218747 โสรัช เดโชพล 135,088.98
 9. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 132,551.07
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 131,435.67
 11. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 124,911.15
 12. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 122,950.33
 13. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 115,200.82
 14. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 114,896.69
 15. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 110,256.10
 16. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 106,238.93
 17. 4 บวร แสนเรือน 104,660.44
 18. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 99,698.73
 19. 128597 กัญญา เลียวประโคน 99,539.37
 20. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 89,721.25
 21. 19975 เทวาวิจิตร . 86,117.52
 22. 23901 แอลพี สมาร์ท . 85,205.24
 23. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 79,808.60
 24. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 77,950.00
 25. 29724 นพพล ดีมงคล 77,334.95
 26. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 75,777.00
 27. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 73,141.66
 28. 5084 สมศรี ศรีเพชร 67,362.64
 29. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 65,901.51
 30. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 65,219.74
 31. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 64,464.19
 32. 15555 ชาติชาย สอิงทอง 61,875.55
 33. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 58,363.65
 34. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 56,921.86
 35. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 54,947.94
 36. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 54,854.60
 37. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 54,805.37
 38. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 54,532.60
 39. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 53,650.78
 40. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 50,194.31
 41. 24 ไชยยา ชนะชัย 49,709.49
 42. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 49,705.06
 43. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 48,184.04
 44. 12660 คณพศ โชติประทุม 47,022.15
 45. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 46,983.45
 46. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 46,940.47
 47. 26165 จำรัส บุญศรี 45,917.84
 48. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัล 45,895.61
 49. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 45,378.96
 50. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 42,150.58
 51. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 41,793.86
 52. 37285 อรุณนี โสธโน 40,931.38
 53. 60712 ศศิตา บัวสี 40,723.27
 54. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 40,679.65
 55. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 40,169.40
 56. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 38,282.43
 57. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 38,144.51
 58. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 37,223.64
 59. 14174 ชุลี โนจิตร 36,975.35
 60. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 35,577.86
 61. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 34,372.75
 62. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 33,722.04
 63. 10741 จะลุย อ่อนปุย 33,663.03
 64. 165226 บุญเลิศ เตียวสุวรรณ 33,369.13
 65. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 33,209.97
 66. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 33,152.34
 67. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 33,091.12
 68. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 32,943.44
 69. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 32,720.24
 70. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 32,187.48
 71. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 31,686.94
 72. 26500 นพดล อินตา 31,273.19
 73. 35138 พรรณเชษฐ รนที 31,222.62
 74. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 30,421.29
 75. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 30,281.65
 76. 5278 เจียม ลือลั่น 30,045.47
 77. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 29,791.95
 78. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,681.15
 79. 64347 พรนภา สมศรีสุข 29,187.92
 80. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 28,825.27
 81. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 28,406.91
 82. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 28,346.42
 83. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 28,302.88
 84. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 27,992.50
 85. 273944 สลิลทิพย์ บัวผัด 27,705.66
 86. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 27,636.72
 87. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 27,299.23
 88. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 27,287.79
 89. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 26,700.01
 90. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 26,294.46
 91. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 25,989.56
 92. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 25,822.06
 93. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 25,409.27
 94. 132366 ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร 25,157.51
 95. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 24,997.17
 96. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 24,540.90
 97. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 24,427.78
 98. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 24,133.03
 99. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 23,973.64
 100. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 23,906.46
 101. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 23,892.87
 102. 204198 ชุติมา โตประมาณ 23,387.28
 103. 33334 ถาวร พ้นภัย 23,090.81
 104. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 105. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 23,073.22
 106. 72466 อิงอร บุญช่วย 22,831.60
 107. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 22,071.89
 108. 6545 จันทนา โชคตาม 22,011.86
 109. 44644 รสสุคนธ์ หอมดาวเรือง 21,866.63
 110. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 21,753.93
 111. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 21,705.09
 112. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 21,694.57
 113. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 21,447.05
 114. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 21,440.39
 115. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,148.98
 116. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 21,134.43
 117. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 21,011.03
 118. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 20,832.47
 119. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 20,791.92
 120. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 20,733.19
 121. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 20,598.12
 122. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 20,576.89
 123. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 20,510.71
 124. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 125. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 20,326.56
 126. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 19,757.13
 127. 151225 จริยา ศรีทิพย์ 19,452.61
 128. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 19,266.56
 129. 21295 ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 19,229.15
 130. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 19,087.56
 131. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 19,079.59
 132. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 18,970.67
 133. 121243 พินิต เพชรดา 18,937.17
 134. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 18,875.25
 135. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 18,752.90
 136. 44309 สุรัตน์ สดงาม 18,546.81
 137. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 18,454.23
 138. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 18,391.81
 139. 120120 ลาภิสรา พนธิตรกุล 18,126.14
 140. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 17,835.29
 141. 9325 อภิชาติ ปรีชา 17,800.04
 142. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 17,609.36
 143. 19754 บุปผา พิมพ์เวิน 17,461.93
 144. 2298 พรชัย อุตมา 17,158.94
 145. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,801.23
 146. 116420 ณัชวลัญช์ จันทร์แก้ว 16,760.49
 147. 37232 วิศรา อินเพ็ง 16,667.26
 148. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 16,633.07
 149. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 16,588.16
 150. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 16,440.26
 151. 77524 อรอุมา รักรู้ 16,366.51
 152. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 16,308.94
 153. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 16,295.42
 154. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 16,071.32
 155. 2629 สมรักษ์ คำผุย 15,834.28
 156. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 15,740.99
 157. 166990 วรพล ธรรมจารี 15,688.88
 158. 31695 อนันท์ ตรีพล 15,680.13
 159. 106556 ไพศาล สวนกัน 15,638.75
 160. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 15,637.32
 161. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 15,602.36
 162. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 15,490.20
 163. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 15,467.38
 164. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 15,329.45
 165. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 15,267.90
 166. 99766 รัชนก ศรีศิริ 15,236.88
 167. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 15,179.48

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนสิงหาคม 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 8

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่1-31สิงหาคม 2564 ยอดเกิน15000บ. (เงิน)เงินเข้าวันที่ 10 (ไม่รวมยอดขายส่วนตัว)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 561,109.96
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 265,710.50
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 261,256.05
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 224,950.58
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 207,300.51
 6. 482 บุญธรรม เดชหาญ 152,577.95
 7. 218747 โสรัช เดโชพล 132,738.94
 8. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 132,199.21
 9. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 130,080.95
 10. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 127,193.95
 11. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 123,375.44
 12. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 121,030.25
 13. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 116,486.02
 14. 19975 เทวาวิจิตร . 115,696.86
 15. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 112,187.94
 16. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 108,420.33
 17. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 107,132.86
 18. 23901 แอลพี สมาร์ท . 105,822.98
 19. 4 บวร แสนเรือน 104,868.41
 20. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 104,049.79
 21. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 96,329.54
 22. 128597 กัญญา เลียวประโคน 94,892.29
 23. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 88,630.37
 24. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 83,228.73
 25. 29724 นพพล ดีมงคล 78,697.50
 26. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 75,178.04
 27. 15555 ชาติชาย สอิงทอง 73,273.43
 28. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 67,716.10
 29. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 67,110.06
 30. 26165 จำรัส บุญศรี 66,675.47
 31. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 64,275.49
 32. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 63,836.60
 33. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 63,267.78
 34. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 61,876.12
 35. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 58,603.23
 36. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 58,179.39
 37. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 56,870.48
 38. 37285 อรุณนี โสธโน 56,369.71
 39. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 54,730.60
 40. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 54,497.14
 41. 24 ไชยยา ชนะชัย 52,498.14
 42. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 52,464.43
 43. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 50,958.92
 44. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 49,256.11
 45. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 49,170.44
 46. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 46,626.11
 47. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 42,976.17
 48. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 41,866.09
 49. 12660 คณพศ โชติประทุม 41,747.68
 50. 60712 ศศิตา บัวสี 40,699.27
 51. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 40,241.22
 52. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 39,227.29
 53. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 38,878.21
 54. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 38,687.90
 55. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ 38,318.71
 56. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 37,478.03
 57. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 35,897.96
 58. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 33,742.45
 59. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 33,605.84
 60. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์ 33,466.81
 61. 10741 จะลุย อ่อนปุย 33,301.40
 62. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 32,975.73
 63. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 32,066.36
 64. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 32,033.61
 65. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 31,933.78
 66. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 31,648.23
 67. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 31,325.48
 68. 52 พนิดา ธรรมลังกา 31,062.62
 69. 14174 ชุลี โนจิตร 30,632.97
 70. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 30,050.47
 71. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,681.15
 72. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 29,400.09
 73. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 29,257.52
 74. 6545 จันทนา โชคตาม 29,216.73
 75. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 29,208.72
 76. 5278 เจียม ลือลั่น 28,635.47
 77. 64347 พรนภา สมศรีสุข 28,560.02
 78. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 28,525.29
 79. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 27,524.41
 80. 165226 บุญเลิศ เตียวสุวรรณ 27,030.33
 81. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 26,877.97
 82. 35138 พรรณเชษฐ รนที 26,729.11
 83. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 26,613.33
 84. 26500 นพดล อินตา 26,591.98
 85. 132366 ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร 26,209.94
 86. 273944 สลิลทิพย์ บัวผัด 25,901.52
 87. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 25,716.44
 88. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 25,644.32
 89. 121243 พินิต เพชรดา 25,620.04
 90. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 25,554.67
 91. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 25,512.61
 92. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 25,480.85
 93. 33334 ถาวร พ้นภัย 25,423.30
 94. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 25,234.70
 95. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 24,751.08
 96. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 24,475.31
 97. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 24,240.42
 98. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 24,206.28
 99. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 23,621.80
 100. 9325 อภิชาติ ปรีชา 23,240.29
 101. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 23,211.12
 102. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 103. 45622 แก้วมณี ปัททุม 22,669.02
 104. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 22,653.81
 105. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 22,621.95
 106. 79531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 22,530.99
 107. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 22,462.01
 108. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 22,363.60
 109. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 22,342.78
 110. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 22,246.42
 111. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 22,216.71
 112. 72466 อิงอร บุญช่วย 22,020.35
 113. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 21,979.35
 114. 204198 ชุติมา โตประมาณ 21,674.81
 115. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 21,341.30
 116. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 21,203.78
 117. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 21,179.13
 118. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 20,909.16
 119. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 20,842.76
 120. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 20,744.07
 121. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 20,733.92
 122. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 20,709.52
 123. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 20,697.00
 124. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 20,583.36
 125. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 126. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 20,265.95
 127. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 19,937.17
 128. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 19,916.84
 129. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 19,897.32
 130. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 19,633.83
 131. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 19,632.60
 132. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 19,446.46
 133. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 19,347.33
 134. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 19,281.45
 135. 120120 ลาภิสรา พนธิตรกุล 18,581.22
 136. 151225 จริยา ศรีทิพย์ 18,486.78
 137. 33638 นพดล บำเรอเจ้า 18,410.46
 138. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 18,317.00
 139. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 18,300.22
 140. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 18,276.42
 141. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 18,256.43
 142. 219942 สมรถ สุณเจิม 18,121.65
 143. 21028 พรนิภา ปรีชา 17,952.52
 144. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 17,912.96
 145. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 17,820.57
 146. 124562 มัณฑนา รุ่งเพชรรังสี 17,667.56
 147. 88461 กิตติชัย สุลำนาจ 17,666.42
 148. 44644 รสสุคนธ์ หอมดาวเรือง 17,582.68
 149. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 17,541.69
 150. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 17,427.25
 151. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 17,328.01
 152. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 17,185.38
 153. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 17,184.21
 154. 152931 เกรียงศักดิ์ ฟ้าคะนอง 17,177.56
 155. 2298 พรชัย อุตมา 16,995.94
 156. 95634 สุรางคนา คำเขียว 16,944.96
 157. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,801.23
 158. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 16,687.93
 159. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 16,661.91
 160. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,485.43
 161. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 16,422.88
 162. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 16,061.85
 163. 77524 อรอุมา รักรู้ 15,942.71
 164. 79380 สิทธิพร อันบุรี 15,818.75
 165. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 15,749.74
 166. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 15,503.56
 167. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 15,315.90
 168. 31695 อนันท์ ตรีพล 15,308.28
 169. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 15,304.88
 170. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 15,174.19
 171. 27190 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 15,129.72
READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนกรกฎาคม 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 7

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร .   558,186.41
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .       284,108.46
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด .       264,235.66
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .  237,216.06
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .       208,554.48
 6. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์      147,823.69
 7. 482 บุญธรรม เดชหาญ  139,881.18
 8. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร      138,222.08
 9. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ      133,648.04
 10. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก  129,411.94
 11. 218747 โสรัช เดโชพล    117,622.96
 12. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด .       112,699.19
 13. 18840 ภาวนา 365 จำกัด .       111,233.52
 14. 4 บวร แสนเรือน    107,760.15
 15. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด .   106,881.04
 16. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 105,954.47
 17. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า       103,821.61
 18. 76221 พ.ปุณยวัจช์ .   102,972.45
 19. 23901 แอลพี สมาร์ท .  101,382.89
 20. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์       94,707.70
 21. 128597 กัญญา เลียวประโคน       91,433.99
 22. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท        88,598.66
 23. 19975 เทวาวิจิตร .    85,558.71
 24. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล     84,753.58
 25. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 81,283.00
 26. 26165 จำรัส บุญศรี    80,422.79
 27. 29724 นพพล ดีมงคล     79,511.34
 28. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน       77,761.15
 29. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์   77,210.92
 30. 39030 ธัญลักษณ์ รนที  69,914.08
 31. 72691 นารี แสนประสิทธิ์       69,100.29
 32. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ        63,886.71
 33. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์  59,751.25
 34. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 59,461.41
 35. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์        59,293.83
 36. 30916 ศุภกิจ อยู่ดี   58,927.53
 37. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์        58,004.75
 38. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง        57,708.00
 39. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน      57,145.04
 40. 24 ไชยยา ชนะชัย    56,230.29
 41. 13086 อาภากร เดชพงษ์  55,936.56
 42. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร      53,373.61
 43. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 52,032.80
 44. 2739 ม.ทศพรปรีชา .   50,523.86
 45. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .     49,657.03
 46. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์     48,855.99
 47. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น        48,390.11
 48. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล        48,297.44
 49. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย  48,012.77
 50. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 47,406.54
 51. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์    46,734.83
 52. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ        45,660.30
 53. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ        45,563.02
 54. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย        43,070.12
 55. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 40,975.97
 56. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน     40,406.42
 57. 12660 คณพศ โชติประทุม 40,299.03
 58. 16646 แอคชั่นโกล ทรู .        39,085.44
 59. 37285 อรุณนี โสธโน    38,828.53
 60. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม        38,224.22
 61. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร    38,146.56
 62. 10741 จะลุย อ่อนปุย   36,916.26
 63. 59745 สุรพงศ์ พรหมวัง 36,072.03
 64. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 33,232.67
 65. 82949  กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 33,045.80
 66. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์  32,945.84
 67. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์        32,879.90
 68. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์    32,423.15
 69. 52059 จุฑา วาสดำเกิง  32,002.78
 70. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,928.83
 71. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย      31,885.93
 72. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล   31,769.23
 73. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่      31,522.12
 74. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ        31,150.18
 75. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม     30,092.44
 76. 26500 นพดล อินตา      30,037.23
 77. 6520 นิภา ชุมภูปิน   29,619.73
 78. 14174 ชุลี โนจิตร     28,790.96
 79. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์    28,652.13
 80. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์       28,401.40
 81. 5278 เจียม ลือลั่น   28,381.22
 82. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ       27,990.41
 83. 121243 พินิต เพชรดา    27,324.08
 84. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล        27,311.74
 85. 72466 อิงอร บุญช่วย   27,086.49
 86. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน       26,838.64
 87. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์      26,231.88
 88. 64347 พรนภา สมศรีสุข  26,154.54
 89. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์    25,743.51
 90. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 25,685.45
 91. 33334 ถาวร พ้นภัย     25,481.33
 92. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 24,891.82
 93. 6545 จันทนา โชคตาม   24,326.56
 94. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน     24,316.81
 95. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล        24,182.88
 96. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 23,841.74
 97. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง  23,561.45
 98. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม        23,538.81
 99. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร   23,310.61
 100. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ        23,295.79
 101. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์  23,080.11
 102. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ      22,561.87
 103. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ        22,534.12
 104. 35138 พรรณเชษฐ รนที   22,515.83
 105. 40722 สารพล แจ่มจรัส  22,492.64
 106. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี       22,384.65
 107. 117374 กัญญา ผาลา      21,937.91
 108. 87976 กษมา สุภาพงษ์   21,607.68
 109. 9325 อภิชาติ ปรีชา   21,264.98
 110. 26129 ลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม      21,215.96
 111. 273944 สลิลทิพย์ บัวผัด        21,171.09
 112. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ        20,989.15
 113. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์    20,714.30
 114. 204198 ชุติมา โตประมาณ 20,679.50
 115. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา    20,678.95
 116. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน        20,396.92
 117. 52794 กิตติชัย อ่างทอง        20,375.08
 118. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร        20,336.62
 119. 219942 สมรถ สุณเจิม    20,234.10
 120. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช     20,063.50
 121. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 19,626.59
 122. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 19,528.29
 123. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์        19,515.87
 124. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก        19,437.80
 125. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม        19,323.47
 126. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์  19,242.65
 127. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์  19,220.79
 128. 45622 แก้วมณี ปัททุม  19,075.41
 129. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย        19,056.17
 130. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง       18,952.75
 131. 2583 รังสรรค์ จือศานติ       18,913.69
 132. 160100 ปริยากร นวลพูนทอง       18,677.68
 133. 58099 นุจิรา ทรงนิคม  18,663.89
 134. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 18,648.87
 135. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล      18,348.76
 136. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา     18,141.75
 137. 690 สุระสิทธิ์ เดวี 18,070.70
 138. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง  17,942.91
 139. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี        17,725.37
 140. 151225 จริยา ศรีทิพย์  17,509.43
 141. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์      17,495.16
 142. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์     17,162.43
 143. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 17,015.09
 144. 56015 ถาวร จันทร์เรือง        16,931.90
 145. 41403 รินดา ถ้ำกลาง   16,909.72
 146. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์       16,829.62
 147. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล        16,801.23
 148. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์      16,728.79
 149. 16837 พัทธนันท์ ฉิมสุข        16,617.43
 150. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์    16,390.88
 151. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม        16,328.08
 152. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง     16,163.28
 153. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล       16,074.21
 154. 77524 อรอุมา รักรู้   15,942.71
 155. 31425 ณัฐกร สายแผ่เยือง       15,897.03
 156. 44644 รสสุคนธ์ หอมดาวเรือง    15,881.67
 157. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์     15,801.17
 158. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ        15,772.73
 159. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์       15,577.79
 160. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์  15,448.98
 161. 56796 อรุณ หวังลาภ    15,326.75
 162. 177529 ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์ 15,324.24
 163. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 15,196.22
 164. 11649 ธวัช คุณสมบัติ  15,196.08
 165. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มา     15,135.45
 166. 105182 สมสุข อนุพันธ์  15,080.25
 167. 180828 สุวรรณี ตราภินันท์      15,052.86
 168. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล    15,46
READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนมิถุนายน 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 6

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 – 30 มิถุนายน 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 571,285.55
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 306,705.38
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 290,606.15
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 250,891.79
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 188,672.87
 6. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 172,381.09
 7. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 138,064.25
 8. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 128,601.01
 9. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 125,032.66
 10. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 124,647.38
 11. 23901 แอลพี สมาร์ท . 119,215.62
 12. 482 บุญธรรม เดชหาญ 117,203.10
 13. 218747 โสรัช เดโชพล 114,600.33
 14. 4 บวร แสนเรือน 114,422.69
 15. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 112,767.02
 16. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 111,978.54
 17. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 110,828.21
 18. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 108,971.94
 19. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 108,183.33
 20. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 104,370.06
 21. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 102,730.63
 22. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 102,189.24
 23. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 100,037.73
 24. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 90,933.13
 25. 128597 กัญญา เลียวประโคน 89,144.81
 26. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 88,726.45
 27. 19975 เทวาวิจิตร . 87,073.46
 28. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 84,827.63
 29. 29724 นพพล ดีมงคล 84,683.40
 30. 26165 จำรัส บุญศรี 75,252.48
 31. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 72,939.69
 32. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 72,654.26
 33. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 71,979.00
 34. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 66,611.50
 35. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 63,256.73
 36. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 63,103.15
 37. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 61,314.16
 38. 24 ไชยยา ชนะชัย 57,587.89
 39. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 56,498.30
 40. 37285 อรุณนี โสธโน 55,748.62
 41. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 55,463.61
 42. 59745 สุรพงศ์ พรหมวัง 55,284.72
 43. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 54,484.51
 44. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 53,708.70
 45. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 52,593.76
 46. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 51,918.00
 47. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 51,089.23
 48. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 50,657.09
 49. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 50,006.81
 50. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 48,712.00
 51. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 48,033.35
 52. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 46,260.62
 53. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 44,071.46
 54. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 42,774.65
 55. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 41,126.14
 56. 60712 ศศิตา บัวสี 40,675.27
 57. 12660 คณพศ โชติประทุม 40,479.30
 58. 21028 พรนิภา ปรีชา 39,587.94
 59. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 39,443.61
 60. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 39,018.99
 61. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 38,960.85
 62. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 38,433.89
 63. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 38,083.20
 64. 64347 พรนภา สมศรีสุข 36,569.48
 65. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 35,989.07
 66. 122677 กัญญา วิเชียร 35,894.40
 67. 14174 ชุลี โนจิตร 35,723.12
 68. 26500 นพดล อินตา 35,601.50
 69. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอ 34,723.85
 70. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 33,377.70
 71. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 32,593.61
 72. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 32,424.06
 73. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 31,988.10
 74. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 31,872.92
 75. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,790.95
 76. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 31,430.48
 77. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 31,175.72
 78. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 31,148.31
 79. 35138 พรรณเชษฐ รนที 31,095.36
 80. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 30,976.52
 81. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 30,855.12
 82. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,770.32
 83. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 30,564.14
 84. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,478.54
 85. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 29,366.94
 86. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 29,338.95
 87. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 28,608.92
 88. 5278 เจียม ลือลั่น 28,381.22
 89. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 28,027.60
 90. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 28,010.55
 91. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 27,580.90
 92. 33334 ถาวร พ้นภัย 27,300.84
 93. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 27,109.26
 94. 72466 อิงอร บุญช่วย 26,526.59
 95. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 26,270.72
 96. 10741 จะลุย อ่อนปุย 26,011.22
 97. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 25,479.27
 98. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 25,038.44
 99. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 24,874.10
 100. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 24,870.37
 101. 121243 พินิต เพชรดา 24,721.68
 102. 117374 กัญญา ผาลา 24,433.61
 103. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 24,384.91
 104. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 24,150.33
 105. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 24,141.84
 106. 45622 แก้วมณี ปัททุม 24,045.24
 107. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 23,939.90
 108. 6545 จันทนา โชคตาม 23,896.74
 109. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 23,851.31
 110. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 23,648.70
 111. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 23,518.97
 112. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 23,238.46
 113. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 23,108.08
 114. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 115. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 21,858.57
 116. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 21,493.29
 117. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 21,429.73
 118. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 21,298.74
 119. 264356 อรพิณท์ หงษ์วัฒนาชัย 20,833.22
 120. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 20,591.55
 121. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 122. 9325 อภิชาติ ปรีชา 20,208.72
 123. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 20,080.33
 124. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 20,032.86
 125. 204198 ชุติมา โตประมาณ 19,927.10
 126. 25978 ลัลนา ใจมา 19,798.29
 127. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 19,693.40
 128. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 19,528.29
 129. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 19,517.66
 130. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 19,268.45
 131. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 19,234.34
 132. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 19,050.80
 133. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 19,048.12
 134. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 18,956.07
 135. 44309 สุรัตน์ สดงาม 18,765.00
 136. 273944 สลิลทิพย์ บัวผัด 18,681.73
 137. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 18,516.42
 138. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 18,219.49
 139. 420 เอกชัย สุขพงษ์ 18,143.48
 140. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 18,050.42
 141. 67 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 17,906.85
 142. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 17,870.37
 143. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 17,816.51
 144. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 17,469.75
 145. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 17,275.24
 146. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 17,179.57
 147. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 17,146.71
 148. 151225 จริยา ศรีทิพย์ 17,104.42
 149. 219942 สมรถ สุณเจิม 16,989.08
 150. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,801.23
 151. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 16,780.37
 152. 88461 กิตติชัย สุลำนาจ 16,764.95
 153. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 16,638.88
 154. 52 พนิดา ธรรมลังกา 16,626.66
 155. 131222 ธารณา กุญชรรินทร์ 16,513.15
 156. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 16,505.16
 157. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 16,497.14
 158. 40722 สารพล แจ่มจรัส 16,489.36
 159. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 16,419.37
 160. 16837 พัทธนันท์ ฉิมสุข 16,418.32
 161. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 16,379.85
 162. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์ 16,308.24
 163. 58099 นุจิรา ทรงนิคม 16,292.54
 164. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 16,283.11
 165. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 16,222.52
 166. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 16,127.46
 167. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,091.48
 168. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 16,075.65
 169. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 16,011.25
 170. 77524 อรอุมา รักรู้ 15,687.71
 171. 78917 ณัฐวดี จันทร์ลอย 15,650.79
 172. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 15,377.96
READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนพฤษภาคม 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 5

 

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 588,756.80
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 302,435.57
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 296,935.01
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 228,926.14
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 185,841.96
 6. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 143,329.92
 7. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 143,210.87
 8. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 139,066.63
 9. 482 บุญธรรม เดชหาญ 137,619.70
 10. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 130,367.17
 11. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 116,731.30
 12. 23901 แอลพี สมาร์ท . 116,265.83
 13. 4 บวร แสนเรือน 115,319.93
 14. 218747 โสรัช เดโชพล 113,809.33
 15. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 105,464.26
 16. 19975 เทวาวิจิตร . 103,289.58
 17. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 101,850.41
 18. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 98,178.40
 19. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 93,890.96
 20. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 92,045.98
 21. 26165 จำรัส บุญศรี 87,413.94
 22. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 87,379.01
 23. 128597 กัญญา เลียวประโคน 84,666.99
 24. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 84,288.08
 25. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 82,976.80
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 81,657.79
 27. 29724 นพพล ดีมงคล 80,889.69
 28. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 79,057.82
 29. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 76,934.07
 30. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 76,852.51
 31. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 73,150.44
 32. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 64,241.38
 33. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 63,046.82
 34. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 61,413.57
 35. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 60,153.84
 36. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 58,337.07
 37. 24 ไชยยา ชนะชัย 56,622.51
 38. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 54,879.67
 39. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 54,866.01
 40. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 52,883.05
 41. 37285 อรุณนี โสธโน 51,104.92
 42. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 50,941.51
 43. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 50,805.57
 44. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 46,920.78
 45. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 45,132.40
 46. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 43,723.71
 47. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 42,506.96
 48. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 42,070.40
 49. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 42,024.86
 50. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 41,511.63
 51. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 41,462.20
 52. 12660 คณพศ โชติประทุม 41,135.65
 53. 14174 ชุลี โนจิตร 41,053.55
 54. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 39,770.41
 55. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 38,913.32
 56. 60712 ศศิตา บัวสี 38,182.83
 57. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 37,819.07
 58. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอน 36,593.68
 59. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 36,490.45
 60. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 36,001.37
 61. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 35,984.93
 62. 77593 เกษรานิษฐ์ ขวัญทอง 35,915.69
 63. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 35,758.32
 64. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 35,737.99
 65. 122677 กัญญา วิเชียร 35,436.96
 66. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 35,251.31
 67. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 33,591.03
 68. 33334 ถาวร พ้นภัย 33,323.68
 69. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 32,288.98
 70. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 32,159.00
 71. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 32,078.27
 72. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 31,780.95
 73. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,651.81
 74. 35138 พรรณเชษฐ รนที 31,648.89
 75. 6545 จันทนา โชคตาม 31,075.66
 76. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 30,935.78
 77. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 30,397.73
 78. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 30,339.42
 79. 10741 จะลุย อ่อนปุย 30,188.14
 80. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 29,762.75
 81. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,441.32
 82. 26500 นพดล อินตา 29,381.88
 83. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 29,227.56
 84. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 29,121.08
 85. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 29,038.19
 86. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 29,022.75
 87. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 28,780.16
 88. 121243 พินิต เพชรดา 28,756.98
 89. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 28,643.56
 90. 5278 เจียม ลือลั่น 28,381.22
 91. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 27,336.77
 92. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 27,263.39
 93. 92555 สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์ 27,201.31
 94. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 27,109.28
 95. 64347 พรนภา สมศรีสุข 26,716.38
 96. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 26,665.39
 97. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 26,642.26
 98. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 26,608.87
 99. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 26,443.07
 100. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 25,828.77
 101. 117374 กัญญา ผาลา 25,704.91
 102. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 25,474.44
 103. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 25,406.03
 104. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 25,136.87
 105. 21028 พรนิภา ปรีชา 24,699.58
 106. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 24,661.91
 107. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 24,424.94
 108. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 23,768.23
 109. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 23,704.02
 110. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 23,418.74
 111. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 23,353.78
 112. 31695 อนันท์ ตรีพล 23,331.12
 113. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 23,245.02
 114. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 23,082.60
 115. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 116. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 21,903.96
 117. 57624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 21,564.65
 118. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 21,257.59
 119. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 20,918.18
 120. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 20,763.83
 121. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 20,531.33
 122. 124562 มัณฑนา รุ่งเพชรรังสี 20,510.48
 123. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 20,508.52
 124. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 125. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 20,275.40
 126. 177529 ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์ 19,862.43
 127. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 19,802.32
 128. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 19,627.66
 129. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 19,624.87
 130. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 19,599.23
 131. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 19,528.29
 132. 9325 อภิชาติ ปรีชา 18,653.36
 133. 221308 รัตนชัย ดำมี 18,471.83
 134. 186232 นวพล บางทับ 18,462.39
 135. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 18,428.68
 136. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 18,425.29
 137. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 18,226.84
 138. 181152 ฐนัติ เจียมจรัสรังษี 18,126.78
 139. 79531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 17,866.72
 140. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 17,707.47
 141. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 17,695.53
 142. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 17,397.23
 143. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 17,364.64
 144. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 17,291.26
 145. 204198 ชุติมา โตประมาณ 17,261.33
 146. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 17,046.91
 147. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 17,045.89
 148. 58099 นุจิรา ทรงนิคม 16,981.20
 149. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 16,926.72
 150. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,869.89
 151. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 16,721.59
 152. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,647.81
 153. 219942 สมรถ สุณเจิม 16,626.42
 154. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 16,583.67
 155. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 16,539.40
 156. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 16,523.69
 157. 151225 จริยา ศรีทิพย์ 16,446.25
 158. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 16,419.37
 159. 40722 สารพล แจ่มจรัส 16,363.08
 160. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 16,356.58
 161. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 16,307.51
 162. 72466 อิงอร บุญช่วย 16,270.62
 163. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 16,159.17
 164. 52 พนิดา ธรรมลังกา 16,125.31
 165. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 15,902.91
 166. 205122 ทรงเกียรติ ธีรานันตชัย 15,834.53
 167. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 15,694.40
 168. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 15,613.89
 169. 77524 อรอุมา รักรู้ 15,510.85
 170. 44309 สุรัตน์ สดงาม 15,253.20
 171. 37232 วิศรา อินเพ็ง 15,196.23
 172. 69154 กลางฟ้า จำกัด . 15,140.16
READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนเมษายน 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 4

 

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายน 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 546,674.53
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 263,563.43
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 207,874.20
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 195,121.27
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 161,458.15
 6. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 139,044.34
 7. 482 บุญธรรม เดชหาญ 135,066.14
 8. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 134,899.59
 9. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 125,862.03
 10. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 118,638.89
 11. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 112,367.68
 12. 4 บวร แสนเรือน 109,944.82
 13. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 101,906.41
 14. 218747 โสรัช เดโชพล 97,420.62
 15. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 93,573.27
 16. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 93,025.15
 17. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 92,351.63
 18. 19975 เทวาวิจิตร . 87,331.73
 19. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 84,987.26
 20. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 82,001.86
 21. 23901 แอลพี สมาร์ท . 81,519.97
 22. 128597 กัญญา เลียวประโคน 81,252.61
 23. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 80,004.61
 24. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 79,500.18
 25. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 78,831.37
 26. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 77,304.02
 27. 29724 นพพล ดีมงคล 77,051.68
 28. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 71,211.81
 29. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 65,628.94
 30. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 62,028.04
 31. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 61,994.87
 32. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 61,376.36
 33. 26165 จำรัส บุญศรี 60,408.60
 34. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 59,728.36
 35. 37285 อรุณนี โสธโน 57,131.69
 36. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 52,515.35
 37. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 52,496.97
 38. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 52,362.45
 39. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 50,996.19
 40. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 49,977.77
 41. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 49,711.87
 42. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 46,933.47
 43. 24 ไชยยา ชนะชัย 46,896.49
 44. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 46,418.97
 45. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 44,369.04
 46. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 40,190.43
 47. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 39,927.10
 48. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 39,356.29
 49. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 39,135.14
 50. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 39,063.89
 51. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 38,548.89
 52. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 36,421.30
 53. 60712 ศศิตา บัวสี 36,261.08
 54. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 36,228.68
 55. 77593 เกษรานิษฐ์ ขวัญทอง 36,136.12
 56. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 35,933.27
 57. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 35,747.86
 58. 117374 กัญญา ผาลา 35,443.81
 59. 12660 คณพศ โชติประทุม 35,306.63
 60. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 34,842.51
 61. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 34,469.19
 62. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัล 34,351.71
 63. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 34,084.14
 64. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 33,720.17
 65. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 33,621.27
 66. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 33,477.03
 67. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 33,208.66
 68. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 32,986.75
 69. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 32,695.50
 70. 122677 กัญญา วิเชียร 32,516.65
 71. 33334 ถาวร พ้นภัย 32,466.64
 72. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 32,434.27
 73. 64347 พรนภา สมศรีสุข 32,012.35
 74. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,357.43
 75. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 30,907.56
 76. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 30,155.23
 77. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,056.19
 78. 14174 ชุลี โนจิตร 29,527.95
 79. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 29,195.55
 80. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 28,753.23
 81. 10741 จะลุย อ่อนปุย 28,711.97
 82. 5278 เจียม ลือลั่น 28,380.15
 83. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 28,256.89
 84. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 28,106.71
 85. 6520 นิภา ชุมภูปิน 28,063.61
 86. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 27,446.05
 87. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 27,418.34
 88. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 27,182.86
 89. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 27,124.75
 90. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 27,058.44
 91. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 26,765.42
 92. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 26,691.51
 93. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 25,635.51
 94. 72466 อิงอร บุญช่วย 25,421.19
 95. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 25,403.02
 96. 121243 พินิต เพชรดา 25,246.81
 97. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 24,969.40
 98. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 24,914.51
 99. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 24,746.08
 100. 37496 สุนันทา ธนภัทรอุดม 24,458.42
 101. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 24,143.12
 102. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 23,908.92
 103. 21028 พรนิภา ปรีชา 23,817.46
 104. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 23,644.82
 105. 26500 นพดล อินตา 23,310.35
 106. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 23,246.42
 107. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 108. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 22,987.08
 109. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 22,455.52
 110. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 22,405.02
 111. 6545 จันทนา โชคตาม 22,211.15
 112. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 22,138.84
 113. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 22,137.93
 114. 35138 พรรณเชษฐ รนที 21,903.25
 115. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 21,646.46
 116. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 21,571.60
 117. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 20,680.52
 118. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 119. 171561 ลภัส จำรูญจินดา 20,310.20
 120. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 20,216.67
 121. 614 กาญจนะ วิจิตร 20,122.61
 122. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 19,912.87
 123. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 19,864.96
 124. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 19,705.31
 125. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 19,584.95
 126. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 19,461.26
 127. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 19,091.27
 128. 173297 ฉลาด มีพรม 18,998.30
 129. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 18,737.49
 130. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 18,670.72
 131. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 18,453.92
 132. 40722 สารพล แจ่มจรัส 18,413.13
 133. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 18,280.99
 134. 58211 สันติ ศีลวินัยพร 18,143.20
 135. 160327 อัญชลี อิ่มประสิทธิชัย 18,038.33
 136. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 17,945.59
 137. 219942 สมรถ สุณเจิม 17,725.68
 138. 57624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 17,697.49
 139. 221308 รัตนชัย ดำมี 17,694.13
 140. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 17,522.54
 141. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 17,448.75
 142. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 17,423.20
 143. 21295 ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 17,419.78
 144. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 17,285.43
 145. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 17,214.61
 146. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 17,195.71
 147. 37232 วิศรา อินเพ็ง 17,150.95
 148. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 17,046.91
 149. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,815.89
 150. 139164 สมควร แตงเล็ก 16,784.36
 151. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 16,773.82
 152. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 16,751.01
 153. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,647.81
 154. 181152 ฐนัติ เจียมจรัสรังษี 16,405.90
 155. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 16,296.69
 156. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,254.53
 157. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 16,142.56
 158. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 16,053.54
 159. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 16,017.15
 160. 151225 จริยา ศรีทิพย์ 15,876.70
 161. 96715 จีรศักดิ์ ตันเวชกุล 15,817.96
 162. 9325 อภิชาติ ปรีชา 15,571.52
 163. 77524 อรอุมา รักรู้ 15,510.85
 164. 204198 ชุติมา โตประมาณ 15,291.30
 165. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 15,141.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนมีนาคม 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าขายเอง ที่เป็นรายได้แบบ Passive Income ที่ศรีกรุงฯเตรียมจะโอนให้ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 3

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป  ตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 702,945.38
 2. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 354,648.56
 3. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 309,386.57
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 255,753.07
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 217,452.03
 6. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 173,362.07
 7. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 172,040.45
 8. 482 บุญธรรม เดชหาญ 166,556.72
 9. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 147,356.48
 10. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 141,945.74
 11. 4 บวร แสนเรือน 139,589.62
 12. 218747 โสรัช เดโชพล 134,332.36
 13. 19975 เทวาวิจิตร . 132,867.83
 14. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 130,665.48
 15. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 126,393.70
 16. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 121,855.16
 17. 23901 แอลพี สมาร์ท . 113,028.52
 18. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 110,454.91
 19. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 106,116.53
 20. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 105,012.20
 21. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 101,733.36
 22. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 101,597.78
 23. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 91,892.94
 24. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 89,390.95
 25. 26165 จำรัส บุญศรี 86,231.61
 26. 29724 นพพล ดีมงคล 85,903.74
 27. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 85,235.20
 28. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 77,877.08
 29. 128597 กัญญา เลียวประโคน 77,597.65
 30. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 74,860.33
 31. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 72,235.85
 32. 24 ไชยยา ชนะชัย 70,350.96
 33. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 69,273.58
 34. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 68,651.59
 35. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 68,538.88
 36. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 68,203.42
 37. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 66,601.46
 38. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 64,697.11
 39. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 63,850.26
 40. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 63,037.84
 41. 12660 คณพศ โชติประทุม 59,208.34
 42. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 55,421.13
 43. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 55,237.80
 44. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 54,129.57
 45. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 53,733.05
 46. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 51,800.65
 47. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 50,659.01
 48. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 50,173.76
 49. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 49,286.85
 50. 14174 ชุลี โนจิตร 48,355.37
 51. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 47,958.30
 52. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 46,328.30
 53. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 45,475.35
 54. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 45,302.65
 55. 37285 อรุณนี โสธโน 45,279.11
 56. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 45,251.98
 57. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 45,216.37
 58. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 45,201.64
 59. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 45,149.35
 60. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 43,443.12
 61. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 42,815.74
 62. 33334 ถาวร พ้นภัย 42,755.92
 63. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 42,663.20
 64. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 42,427.18
 65. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 40,725.61
 66. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 40,702.15
 67. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 40,058.25
 68. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 40,008.65
 69. 28498 กัณพงศ์ บุญเจริญ 39,295.76
 70. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 38,476.25
 71. 117374 กัญญา ผาลา 38,421.75
 72. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 38,304.82
 73. 26500 นพดล อินตา 38,261.36
 74. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 37,282.28
 75. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 36,508.51
 76. 60712 ศศิตา บัวสี 36,261.08
 77. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 33,232.34
 78. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 32,373.89
 79. 122677 กัญญา วิเชียร 32,345.27
 80. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 32,169.93
 81. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 32,056.92
 82. 35138 พรรณเชษฐ รนที 31,921.63
 83. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 31,755.92
 84. 40722 สารพล แจ่มจรัส 31,395.03
 85. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,169.30
 86. 10741 จะลุย อ่อนปุย 30,987.19
 87. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 30,821.52
 88. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,674.46
 89. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 30,563.10
 90. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 30,434.41
 91. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 30,263.80
 92. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 30,154.64
 93. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 30,142.87
 94. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 30,090.85
 95. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,867.46
 96. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 29,301.85
 97. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 29,151.01
 98. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 28,671.37
 99. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 28,561.28
 100. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 28,328.41
 101. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 28,315.17
 102. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 28,257.17
 103. 121243 พินิต เพชรดา 28,194.35
 104. 5278 เจียม ลือลั่น 28,113.40
 105. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 28,050.65
 106. 6520 นิภา ชุมภูปิน 28,026.39
 107. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 27,597.90
 108. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 27,431.13
 109. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 26,811.14
 110. 6545 จันทนา โชคตาม 26,667.71
 111. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 25,420.35
 112. 52 พนิดา ธรรมลังกา 25,194.78
 113. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 25,139.58
 114. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 24,911.54
 115. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 24,619.66
 116. 9325 อภิชาติ ปรีชา 24,570.64
 117. 21028 พรนิภา ปรีชา 24,551.08
 118. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 24,392.60
 119. 219942 สมรถ สุณเจิม 24,137.38
 120. 221308 รัตนชัย ดำมี 23,792.60
 121. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 23,759.00
 122. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 23,580.58
 123. 72466 อิงอร บุญช่วย 23,386.20
 124. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,074.11
 125. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 22,932.24
 126. 87328 พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 22,874.72
 127. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 22,678.21
 128. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 22,636.34
 129. 64347 พรนภา สมศรีสุข 22,013.50
 130. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 21,731.21
 131. 171561 ลภัส จำรูญจินดา 21,221.20
 132. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 20,968.35
 133. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 20,888.77
 134. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 20,462.48
 135. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 136. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 20,341.55
 137. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 20,262.54
 138. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 20,256.86
 139. 31695 อนันท์ ตรีพล 20,102.31
 140. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 19,872.09
 141. 2695 ชวัตร คำหงษา 19,638.62
 142. 31230 เพาเวอร์ แทรค จำกัด . 19,506.09
 143. 37878 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 19,497.03
 144. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 19,191.61
 145. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,932.41
 146. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 18,706.98
 147. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 18,699.62
 148. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 18,692.65
 149. 1402 โกวิท ประทีป ณ ถลาง 18,430.90
 150. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 18,315.01
 151. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 18,233.43
 152. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 18,214.18
 153. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 18,091.69
 154. 420 เอกชัย สุขพงษ์ 17,893.77
 155. 35014 ธวัช น่วมด้วง 17,699.80
 156. 57624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 17,519.13
 157. 45622 แก้วมณี ปัททุม 17,349.27
 158. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 17,333.49
 159. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด . 17,314.08
 160. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 17,238.75
 161. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 17,221.76
 162. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 17,095.56
 163. 56796 อรุณ หวังลาภ 17,054.35
 164. 58099 นุจิรา ทรงนิคม 17,030.82
 165. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 16,880.35
 166. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 16,745.94
 167. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 16,692.36
 168. 21295 ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 16,666.46
 169. 2298 พรชัย อุตมา 16,660.97
 170. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 16,632.89
 171. 26644 สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ 16,623.94
 172. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 16,580.85
 173. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,561.09
 174. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 16,507.27
 175. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,493.73
 176. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 16,415.87
 177. 155663 สุพัตรา เกิดบริบูรณ์ 16,238.50
 178. 88461 กิตติชัย สุลำนาจ 16,232.89
 179. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 16,078.30
 180. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,054.49
 181. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 16,011.13
 182. 135680 ศักดิ์สิทธิ์ ฆารบุญ 15,961.14
 183. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 15,914.37
 184. 106724 ณัฐพล ปันทะนันท์ 15,913.49
 185. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 15,889.31
 186. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 15,778.25
 187. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 15,680.24
 188. 9659 ไชยอนันต์ ดวงมณีย์ 15,581.06
 189. 33638 นพดล บำเรอเจ้า 15,405.22
 190. 13801 บวร นามวงศ์ 15,402.80
 191. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 15,331.05
 192. 151225 จริยา ศรีทิพย์ 15,085.43
 193. 210892 คำเพียร อยู่เย็น 15,056.98

 

READ MORE