Skip to Content

Blog Archives

รายได้จากค่าบริหารทีม เดือนธันวาคม 2564

วันนี้แอดมิน จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของบริษัทศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

🎉🎊ศรีกรุงโบรคเกอร์ ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2565

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่1-31/12/64 ยอดเกิน15,000 บาท

(ไม่รวม ค่าคอมฯส่วนตัว จากการขาย)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 724,730.55
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 364,965.39
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 346,009.43
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 269,666.29
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 231,477.27
 6. 482 บุญธรรม เดชหาญ 201,026.67
 7. 218747 โสรัช เดโชพล 181,015.06
 8. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 175,623.52
 9. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 172,752.78
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 167,486.03
 11. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 162,574.36
 12. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 151,468.05
 13. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 151,080.09
 14. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 145,303.80
 15. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 143,737.77
 16. 4 บวร แสนเรือน 140,816.09
 17. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 140,136.49
 18. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 138,234.67
 19. 23901 แอลพี สมาร์ท . 131,602.87
 20. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 125,871.88
 21. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 124,615.14
 22. 29724 นพพล ดีมงคล 119,342.55
 23. 128597 กัญญา เลียวประโคน 111,920.16
 24. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 102,718.95
 25. 19975 เทวาวิจิตร . 100,427.31
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 96,890.47
 27. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 94,950.30
 28. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 94,084.80
 29. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 89,541.26
 30. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 87,867.80
 31. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 87,025.46
 32. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 82,962.29
 33. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 82,649.76
 34. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 79,747.10
 35. 26165 จำรัส บุญศรี 79,641.96
 36. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 78,466.14
 37. 24 ไชยยา ชนะชัย 75,915.26
 38. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 74,479.67
 39. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 72,820.53
 40. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 71,660.32
 41. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 70,359.45
 42. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 69,447.46
 43. 12660 คณพศ โชติประทุม 68,675.19
 44. 37285 อรุณนี โสธโน 68,483.45
 45. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 65,521.42
 46. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 60,418.50
 47. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 60,293.24
 48. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 59,871.24
 49. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 59,757.76
 50. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 57,439.59
 51. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 57,202.89
 52. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 56,526.61
 53. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 56,472.57
 54. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 55,302.10
 55. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 53,315.36
 56. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 52,519.75
 57. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 49,146.24
 58. 14174 ชุลี โนจิตร 48,943.79
 59. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 47,094.34
 60. 10741 จะลุย อ่อนปุย 46,727.20
 61. 26500 นพดล อินตา 46,167.65
 62. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 43,558.58
 63. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 43,321.43
 64. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 42,231.36
 65. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 41,642.80
 66. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 41,462.76
 67. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 39,559.74
 68. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 39,546.64
 69. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 39,519.96
 70. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 38,738.52
 71. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 38,668.81
 72. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 38,621.23
 73. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 38,200.64
 74. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 38,119.92
 75. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 37,934.86
 76. 64347 พรนภา สมศรีสุข 37,774.24
 77. 35138 พรรณเชษฐ รนที 37,442.71
 78. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 37,078.88
 79. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 36,892.42
 80. 19198 วรงค์ ณัฐดุรงค์ 36,103.63
 81. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 35,780.92
 82. 6545 จันทนา โชคตาม 34,871.19
 83. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 34,844.81
 84. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 34,676.11
 85. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 33,548.26
 86. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 33,340.79
 87. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 33,317.51
 88. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 33,294.78
 89. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 33,055.77
 90. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 33,024.70
 91. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 33,002.63
 92. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 32,803.09
 93. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 32,475.48
 94. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 31,720.32
 95. 106556 ไพศาล สวนกัน 31,607.23
 96. 5278 เจียม ลือลั่น 31,533.40
 97. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 31,270.01
 98. 139028 ณัฐพงษ์ ด้วงมี 30,811.05
 99. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 29,895.43
 100. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,737.92
 101. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 29,639.02
 102. 121243 พินิต เพชรดา 29,607.22
 103. 39348 นาฏญา สังขวัฒน์ 29,478.20
 104. 9325 อภิชาติ ปรีชา 29,141.28
 105. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 28,197.29
 106. 67 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 28,018.24
 107. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 27,971.60
 108. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 27,814.05
 109. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 27,785.74
 110. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 27,538.36
 111. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 27,052.74
 112. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 27,014.18
 113. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 26,935.34
 114. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 26,835.68
 115. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 26,696.19
 116. 52907 ณรงค์ โนรี 26,681.24
 117. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 26,537.84
 118. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 26,099.53
 119. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 25,850.21
 120. 45622 แก้วมณี ปัททุม 25,842.86
 121. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 25,433.47
 122. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 25,430.25
 123. 40722 สารพล แจ่มจรัส 24,890.53
 124. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 24,849.31
 125. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 24,766.90
 126. 21028 พรนิภา ปรีชา 24,712.50
 127. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 24,674.77
 128. 204198 ชุติมา โตปารมีทรัพย์ 24,605.80
 129. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 24,592.34
 130. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 24,520.75
 131. 33334 ถาวร พ้นภัย 24,281.74
 132. 72466 อิงอร บุญช่วย 24,159.29
 133. 116420 ณัชวลัญช์ จันทร์แก้ว 24,002.31
 134. 89718 ศศิวิมล โพธิ์ศรี 23,720.01
 135. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 23,299.11
 136. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 23,255.53
 137. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 23,169.00
 138. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 23,154.33
 139. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 140. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 23,046.64
 141. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 22,799.29
 142. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 22,604.93
 143. 219942 สมรถ สุณเจิม 22,599.97
 144. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 22,544.62
 145. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 22,439.39
 146. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 22,409.89
 147. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 22,234.90
 148. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 21,987.79
 149. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 21,276.76
 150. 42350 สุขสันต์ เปรมใจชน 21,217.62
 151. 139062 ประสพ ด้วงช้าง 21,083.43
 152. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 20,826.34
 153. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 20,732.20
 154. 166657 พวงพยอม ยั่งยืน 20,586.67
 155. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 20,518.26
 156. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 20,488.93
 157. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 20,437.79
 158. 52 พนิดา ธรรมลังกา 20,246.02
 159. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 20,235.50
 160. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 19,949.66
 161. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 19,890.27
 162. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 19,557.76
 163. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 19,470.77
 164. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 19,253.97
 165. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 19,231.81
 166. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 19,179.06
 167. 56796 อรุณ หวังลาภ 19,119.16
 168. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 18,978.25
 169. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,723.89
 170. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 18,720.24
 171. 128589 อัจฉรา สีฉิม 18,608.86
 172. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 18,574.78
 173. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 18,549.10
 174. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ต 18,451.58
 175. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 18,433.24
 176. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 18,382.90
 177. 234758 สุรีรัตน์ ชำนาญผา 18,325.30
 178. 58099 นุจิรา ทรงนิคม 18,320.03
 179. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 18,301.33
 180. 92115 กนกพร วัฒนาเกียรติกุล 18,235.75
 181. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 18,215.75
 182. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 18,209.63
 183. 254341 มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล 18,188.83
 184. 166990 วรพล ธรรมจารี 17,955.19
 185. 79399 โสภา ซีแพง 17,923.67
 186. 39521 ราตรี ดีมงคล 17,897.99
 187. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 17,794.46
 188. 15461 พรชัย พรมบุญ 17,750.63
 189. 77524 อรอุมา รักรู้ 17,619.55
 190. 162657 วิไล คำกวีปราชญ์ 17,571.86
 191. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 17,204.39
 192. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 17,119.85
 193. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 17,119.41
 194. 37496 สุนันทา ธนภัทรอุดม 16,806.53
 195. 111890 สาวิตรี เจิมขุนทด 16,785.19
 196. 42090 ทรงกฤต แหยมชะม้อย 16,734.83
 197. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 16,592.40
 198. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 16,584.30
 199. 218763 ณัฐยศ สงสังข์ 16,454.49
 200. 161283 พิเชษฐ พนัสโสภณ 16,452.82
 201. 105794 อังคณา กล่ำทวี 16,396.93
 202. 180828 สุวรรณี ตราภินันท์ 16,213.99
 203. 37232 วิศรา อินเพ็ง 16,191.43
 204. 165226 บุญเลิศ เตียวสุวรรณ 16,159.35
 205. 31695 อนันท์ ตรีพล 16,080.36
 206. 26751 เสาร์ ทางลาด 16,054.44
 207. 162782 อรศิริ เสาไธสง 16,015.39
 208. 186232 นวพล บางทับ 15,930.83
 209. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 15,896.91
 210. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 15,891.18
 211. 99766 รัชนก ศรีศิริ 15,839.84
 212. 88461 กิตติชัย สุลำนาจ 15,833.39
 213. 1361 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 15,758.03
 214. 90666 นรากร สาทไทย 15,753.80
 215. 42002 สมโภช ศรีโบราณ 15,738.99
 216. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 15,717.58
 217. 77005 เกษม ขุนชุ่ม 15,693.27
 218. 2298 พรชัย อุตมา 15,620.96
 219. 28498 กัณพงศ์ บุญเจริญ 15,531.50
 220. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 15,415.05
 221. 54796 กัญญา ใจแสน 15,394.64
 222. 20584 สมพงษ์ คงประเวช 15,382.49
 223. 281615 พิษณุ ปรีชา 15,283.29
 224. 221308 รัตนชัย ดำมี 15,265.97
 225. 215531 สิญาพร เชื้อแถว 15,244.53
 226. 120120 ลาภิสรา พนธิตรกุล 15,199.92
 227. 50903 วิน จุลกเสตถ์ 15,190.58
 228. 194895 วิภา ภูมิไสล 15,036.70

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายได้จากค่าบริหารทีม ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

วันนี้แอดมิน จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของบริษัทศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

ค่าแนะนำ+ค่าตำแหน่ง ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2564 ยอดเกิน15,000บาท  (ไม่รวมยอดขายส่วนตัว)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 562,435.62
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ 272,624.00
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบร. 259,603.10
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ . 251,362.58
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ . 223,186.51
 6. 482 บุญธรรม เดชหาญ 153,387.81
 7. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 147,572.24
 8. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 146,366.05
 9. 218747 โสรัช เดโชพล 143,610.77
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสม 140,847.20
 11. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 137,835.23
 12. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 136,645.96
 13. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 134,850.66
 14. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกั. 134,556.30
 15. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 121,190.72
 16. 19975 เทวาวิจิตร . 116,973.29
 17. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด 114,010.40
 18. 23901 แอลพี สมาร์ท . 111,789.25
 19. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 110,909.12
 20. 4 บวร แสนเรือน 106,119.65
 21. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 101,751.63
 22. 128597 กัญญา เลียวประโคน 101,681.72
 23. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 99,674.33
 24. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 95,189.89
 25. 29724 นพพล ดีมงคล 94,979.40
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 86,797.33
 27. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 79,702.24
 28. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิท 78,933.00
 29. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 73,850.80
 30. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 71,078.41
 31. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 68,266.12
 32. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 68,179.20
 33. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 63,124.24
 34. 15555 ชาติชาย สอิงทอง 61,881.15
 35. 26165 จำรัส บุญศรี 59,801.47
 36. 24 ไชยยา ชนะชัย 57,154.65
 37. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 56,921.92
 38. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 54,854.60
 39. 37285 อรุณนี โสธโน 54,251.04
 40. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 53,359.31
 41. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 53,307.98
 42. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 51,720.02
 43. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญา 51,291.04
 44. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 50,489.51
 45. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 50,198.93
 46. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษ 49,714.60
 47. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 49,523.67
 48. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศา 43,683.82
 49. 14174 ชุลี โนจิตร 42,596.39
 50. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 41,931.72
 51. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 41,706.60
 52. 60712 ศศิตา บัวสี 40,723.27
 53. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่าง 40,023.55
 54. 6545 จันทนา โชคตาม 39,601.98
 55. 12660 คณพศ โชติประทุม 39,575.00
 56. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์. 39,492.31
 57. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไ 38,905.98
 58. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 38,267.71
 59. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 38,052.72
 60. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 38,009.03
 61. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 37,779.35
 62. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 37,582.20
 63. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง 37,365.26
 64. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 36,024.55
 65. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 35,774.60
 66. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 35,540.62
 67. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 35,504.04
 68. 10741 จะลุย อ่อนปุย 35,051.23
 69. 35138 พรรณเชษฐ รนที 34,627.88
 70. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 34,482.54
 71. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงา 33,522.13
 72. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 32,966.46
 73. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 32,907.72
 74. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโช32,628.46
 75. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 32,248.24
 76. 26500 นพดล อินตา 31,859.41
 77. 106518 ธนากร เดชะ 31,245.36
 78. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารัก31,131.08
 79. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,982.21
 80. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 30,307.07
 81. 5278 เจียม ลือลั่น 30,238.78
 82. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,737.92
 83. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 29,639.16
 84. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 29,477.73
 85. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 29,394.71
 86. 39348 นาฏญา สังขวัฒน์ 28,817.29
 87. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 28,700.92
 88. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 28,069.35
 89. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจ27,734.88
 90. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 27,683.77
 91. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 27,445.79
 92. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 27,311.09
 93. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 27,263.85
 94. 33334 ถาวร พ้นภัย 26,745.90
 95. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 26,385.49
 96. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 25,763.17
 97. 45622 แก้วมณี ปัททุม 25,482.84
 98. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒ 25,399.52
 99. 56494 เกียรติชัย เกื้อมิตร 25,255.32
 100. 72466 อิงอร บุญช่วย 25,062.09
 101. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถี24,772.29
 102. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 24,746.28
 103. 64347 พรนภา สมศรีสุข 24,439.93
 104. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญ24,251.21
 105. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 24,237.50
 106. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 23,744.52
 107. 44644 รสสุคนธ์ หอมดาวเรือ23,490.80
 108. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 23,441.97
 109. 204198 ชุติมา โตประมาณ 23,429.28
 110. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 111. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 22,547.89
 112. 199774 นันทนา บุรุษวยากร 22,437.69
 113. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 21,784.41
 114. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,291.64
 115. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 21,232.06
 116. 219942 สมรถ สุณเจิม 21,215.09
 117. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาส 21,133.78
 118. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 20,860.37
 119. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 20,826.34
 120. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 20,466.28
 121. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 122. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวั 20,305.14
 123. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 20,218.59
 124. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 20,193.55
 125. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 20,181.07
 126. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 19,804.55
 127. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไ19,593.24
 128. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 19,161.87
 129. 9325 อภิชาติ ปรีชา 19,149.32
 130. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 19,082.79
 131. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 18,957.47
 132. 79690 อัครนันท์ ปริญญากุลเ18,945.04
 133. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 18,881.47
 134. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 18,471.14
 135. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์18,393.03
 136. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 18,391.81
 137. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 18,313.18
 138. 52 พนิดา ธรรมลังกา 18,231.28
 139. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช18,177.33
 140. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 18,109.43
 141. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 17,997.35
 142. 11587 ภานุพงศ์ ปุ๋ยวงค์ 17,985.47
 143. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 17,975.56
 144. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 17,890.69
 145. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเร17,678.07
 146. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล17,434.46
 147. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 17,340.03
 148. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริ 17,204.39
 149. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 17,181.16
 150. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 17,180.25
 151. 120120 ลาภิสรา พนธิตรกุล 17,117.48
 152. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 17,028.05
 153. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 16,910.93
 154. 77524 อรอุมา รักรู้ 16,857.95
 155. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 16,758.70
 156. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ 16,715.72
 157. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒ 16,661.92
 158. 121243 พินิต เพชรดา 16,579.44
 159. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 16,530.96
 160. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 16,191.62
 161. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 16,143.67
 162. 166990 วรพล ธรรมจารี 15,856.42
 163. 132366 ธิดารัตน์ มานะพัฒน 15,841.03
 164. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 15,817.28
 165. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 15,792.17
 166. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 15,786.47
 167. 79531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 15,660.21
 168. 44309 สุรัตน์ สดงาม 15,625.34
 169. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 15,615.15
 170. 139062 ประสพ ด้วงช้าง 15,478.77
 171. 99766 รัชนก ศรีศิริ 15,472.32
 172. 67 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 15,387.49
 173. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 15,214.75
 174. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 15,196.89
 175. 42350 สุขสันต์ เปรมใจชน 15,21

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ

ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

 

 

READ MORE

รวมช่องทางการติดตามข่าวสารบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

รวมช่องทางการติดตามข่าวสารบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

รวมช่องทางการติดตามข่าวสารบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีหลากหลายช่องทาง แนะนำให้นายหน้าศรีกรุงกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารบริษัท

 

▲ FANPAGE นายหน้าสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์  : http://bit.ly/3mYeb74

 

▲Youtube: http://bit.ly/3nRIg9P

 

▲ Website : https://bit.ly/3pxcrDD

 

▲ Line OA Srikrung : https://lin.ee/s5RrlyO

 

▲ IG : https://bit.ly/2VK1OnV

 

▲ TikTok : https://bit.ly/3fnzQ81

 

▲ .เพจ 724 MARKET : https://www.facebook.com/724markets/

 

▲ เพจ 724Training : https://www.facebook.com/724trainings/

 

▲ เพจ ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ : https://www.facebook.com/SKLifeBroker/

READ MORE

รวมช่องทางการติดต่อบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

รวมช่องทางการติดต่อบริษัทศรีกรุงฯ

 เพื่อนๆนายหน้าหรือสมาชิกที่ต้องการติดต่อบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์และบริษัทในเครือ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ครับ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website : https://bit.ly/3pxcrDD

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ 👉 https://bit.ly/3aKY9dq

 

ติดต่อเจ้าหน้าศรีกรุงไลน์แอด ตลอด 24  ชั่วโมง ที่ช่องทาง

Line OA Srikrung : https://lin.ee/s5RrlyO

 

ติดต่อบริษัทในเครือศรีกรุงฯ 👉 https://bit.ly/2YQ5CoF

ติดต่อศรีกรุงประกันชีวิต👉https://bit.ly/3AKa45v

 

ติดต่อบริษัทประกัน 👉 https://bit.ly/3ASMAey

 

เบอร์แจ้งเคลม 👉 https://bit.ly/3lMwuPf

 

ค้นหาคู่ประกันใกล้บ้าน  https://www.wecanfix.co.th/

READ MORE

ใบสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

    สวัสดีครับท่านที่สนใจในอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย นี่เป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้เริ่มต้นในอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยแบบครบวงจรกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่จะสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดโดยไม่ต้องลงทุน เพียงท่านสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ด้วยค่าสมัครเพียง 200 บาท ท่านก็สามารถส่งงานได้มากกว่า 35 บริษัทประกันชั้นนำ มีรายได้ทันที

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับคนที่อยากมีรายได้เสริมแต่ไม่อยากลงทุนเพราะอาชีพนี้ไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงกฎหมายบังคับซื้อ ลูกค้าที่มีรถต้องต่อประกันทุกปีและต้องซื้อซ้ำทุกปี ทำให้อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่านไม่จำเป็นต้องขายเองแต่ก็สามารถสร้างรายได้จากการแนะนำบอกต่อด้วยกลยุทธ์ปากต่อปากใช้ดีบอกต่อ

สำหรับท่านที่มีรถยนต์และต้องซื้อประกันภัยรถยนต์ทุกปีจะดีกว่าไหมถ้าท่านสามารถซื้อประกันภัยได้ในราคาสมาชิก เพียงแค่ท่านสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์ โดยไม่จำเป็นต้องไปขายให้ใคร แค่ซื้อใช้เองรับส่วนลดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันภัยทุกปีแค่นี้ก็คุ้มมากครับ

สนใจสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกส่งให้ผู้แนะนำได้ที่ 089-8290902  Line id. kk1698

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ยินดีให้บริการและคำปรึกษา
? สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
? สนใจซื้อประกันออนไลน์คลิกที่นี่ : สมัครซื้อประกันออนไลน์
? ไอดีไลน์ : 0898290902, 0922726197
? เบอร์โทรศัพท์ : 089-829-0902, 092-272-6197

READ MORE

โปรดเลือก นายหน้าดีดอทคอม

หากท่านกำลังมองหาอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก ที่นี่มีคำตอบ โปรดเลือก นายหน้าดีดอทคอม เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยสำหรับครอบครัวของท่าน ทางเรายินดีให้บริการครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง

โปรดเลือกนายหน้าดีดอทคอม

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ยินดีให้บริการและคำปรึกษา
? สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
? สนใจซื้อประกันออนไลน์คลิกที่นี่ : สมัครซื้อประกันออนไลน์
? ไอดีไลน์ : 0898290902, 0922726197
? เบอร์โทรศัพท์ : 089-829-0902, 092-272-6197

READ MORE

เบอร์โทรแจ้งเคลมอุบัติเหตุ

         วันนี้ Admin นายหน้าดีดอทคอม มีสาระดีๆ และเบอร์โทรแจ้งเคลมประกัน สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนมาฝาก หลายครั้งที่เจ้าของรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุมักจะตกใจ หรือหาเอกสารกรมธรรม์ไม่เจอ จนลืมไปว่าจะต้องเคลมประกันอย่างไร หรือหลายๆท่านอาจจะโทรหาตัวแทนประกันให้ประสานงานให้ซึ่งอาจจะล่าช้าเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ทาง Admin ขอแนะนำขั้นตอนดังนี้

เคลมประกัน

ขั้นตอนการแจ้งเคลมอุบัติเหตุกับทางบริษัทประกัน

 1. กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด พร้อม นำ พ.ร.บ. ติดไปด้วย
 2. ให้ผู้เอาประกันแต่ละฝ่ายโทรเข้าบริษัทประกันภัยของตนเอง (โทรด้วยตนเองเพราะจะให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้องมากที่สุด) เบอร์โทรแจ้งเหตุของแต่ละบริษัทตามด้านล่าง
 3. ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันที่ระบุในกรมธรรม์ เลขทะเบียน ของคันเกิดเหตุ และฝ่ายคู่กรณี
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทประกันรับเรื่องและจะสอบถามลักษณะการเกิดเหตุ สถานที่ของการเกิดเหตุ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มายังสถานที่เกิดเหตุ หรือจะให้คำแนะนำในการเคลมหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง (หากยังไม่สามารถพิสูจน์ฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ทางเจ้าหน้าที่จะยังไม่ให้ขยับรถ ต้องรอเจ้าหน้าที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุก่อน)
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงจะทำการออกใบเคลมให้ของแต่ละฝ่าย เพื่อเข้าสู่ขบวนการทำเคลมนำรถเข้าซ่อมของแต่ละบริษัทต่อไป

 

รวมรายชื่อเบอร์โทรแจ้งเคลมอุบัติเหตุของแต่ละบริษัทประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด  โทร 1557 หรือ 02-239-1557

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด  โทร 1726

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด โทร 1292

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด  โทร 1231

บริษัท เอ็มเอสไอจี (MSIG) ประกันภัย จำกัด โทร 1259

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด  โทร 1596 หรือ 02-378-7000

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด โทร 02-257-8080

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด  โทร 02-869-3333

บริษัท แอลเอ็มจี (LMG) ประกันภัย จำกัด โทร 1790 หรือ 02-661-6000

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด  โทร 1484 หรือ 02-665-4000

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด  โทร 1291 กด 1

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด โทร 1219  หรือ 02-820-7000

บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด โทร 1352

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด โทร 02-642-5353

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด โทร 02-016-3333

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด โทร 1748

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด โทร 1309

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด โทร 02-202-9500

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด โทร 1620 หรือ 02-285-8888

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด โทร 02-246-9635 ต่อ 77

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด โทร 1736 หรือ 02-239-2200

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด โทร 0 2-640-4500

บริษัท แอกซ่า (AXA) ประกันภัย จำกัด โทร 02-118-8111

บริษัท เอไอจี (AIG) ประกันภัย จำกัด โทร 02-649-1999

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด โทร 02-620-8000  กด 3

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด โทร 02-099-0555 กด 1

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด โทร 02-662-8999

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด  โทร 1729 หรือ 02-792-5555

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย จำกัด โทร 02-118-7400

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย  โทร 02-309-5888

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ยินดีให้บริการและคำปรึกษา
? สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
? สนใจซื้อประกันออนไลน์คลิกที่นี่ : สมัครซื้อประกันออนไลน์
? ไอดีไลน์ : 0898290902, 0922726197
? เบอร์โทรศัพท์ : 089-829-0902, 092-272-6197

READ MORE

ความคุ้มครอง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2563

ทาง คปภ. ได้เพิ่มความคุ้มครองของ พรบ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ฉบับใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 เมษายน 2563 ส่วน พรบ ที่ทำมาก่อนหน้านี้ หากเกิดเหตุตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ก็จะได้รับความคุ้มครองเท่าฉบับใหม่เช่นเดียวกัน

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ

โค้ชวรายุทธ โทร & ไลน์ไอดี  0898290902  กดเพิ่มเพื่อนที่ลิงค์นี้ =>  https://line.me/ti/p/ezzeeqrEcV

โค้ชชุลี โทร & ไลน์ไอดี  0922726197         กดเพิ่มเพื่อนที่ลิงค์นี้ =>  https://line.me/ti/p/xFVmIKK0df

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์กรอกข้อมูลได้ที่ => https://demo.srikrung-broker.info/userregister

ประกันภัยออนไลน์ 24 ชั่วโมง เช็คเบี้ยฟรีได้ที่ => https://insure.724.co.th/u/AM00011481

READ MORE

การสอบบัตรนายหน้าวินาศภัยและนายหน้าชีวิต

หลายๆ ท่านที่ต้องการมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะไปสอบช่องทางไหน หรืออาจจะเคยสอบมาแล้วแต่ยังไม่ผ่าน หรือท่านที่ถือบัตรนายหน้าอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องการสร้างมูลค่าของบัตรนายหน้า วันนี้โค้ชมีเทคนิคมาแนะนำดังนี้ครับ

– การสอบบัตรนายหน้า ทาง คปภ. จะเปิดให้จองสอบ ทุกวันที่ 1 , 11 และ 21 ของเดือน เริ่มเปิดจองออนไลน์ผ่านหน้าเวปไชต์ เวลา 06:00 น. มีมากกว่า 15 ศูนย์สอบทั่วประเทศ
– คลิปสอนการจองสอบกับ คปภ.  https://youtu.be/gu26iwGqUXQ
– ทดลองทำข้อสอบประกันวินาศภัยออนไลน์ได้ที่เวปไชต์ https://demo.srikrung-broker.info/
– สำหรับสมาชิกบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่ต้องการสอบบัตรนายหน้าทางบริษัทจะมีบริการติวสอบให้ก่อน และจัดสอบให้กับสมาชิกตามสาขาต่างๆทั่วประเทศ และหลังจากสอบบัตรผ่านแล้วจะมีตารางอบรมขอรับบัตรนายหน้า หรือตารางอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าให้กับสมาชิกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
– ทางเรามีแนวข้อสอบนายหน้า และคลิปวีดีโอติวสอบให้กับสมาชิกได้ศึกษาก่อนที่จะลงสอบจริง และคอยจัดหาตารางอบรบต่างๆให้กับสมาชิก สำหรับท่านที่บัตรบัตรนายหน้าอยู่แล้วสามารถสมัครเป็นสมาชิกบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ ส่งงานในกลุ่มประกันวินาศภัยได้มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ และถ้ามีบัตรนายหน้าประกันชิวิตก็สามารถส่งงานได้มากกว่า10 บริษัทชั้นนำ ทำงานง่าย ไม่บังคับยอดขาย ไม่บังคับอบรม

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ

โค้ชวรายุทธ โทร & ไลน์ไอดี  0898290902  กดเพิ่มเพื่อนที่ลิงค์นี้ =>  https://line.me/ti/p/ezzeeqrEcV

โค้ชชุลี โทร & ไลน์ไอดี  0922726197         กดเพิ่มเพื่อนที่ลิงค์นี้ =>  https://line.me/ti/p/xFVmIKK0df

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์กรอกข้อมูลได้ที่ => https://demo.srikrung-broker.info/userregister

ประกันภัยออนไลน์ 24 ชั่วโมง เช็คเบี้ยฟรีได้ที่ => https://insure.724.co.th/u/AM00011481

READ MORE

รถยนต์ 1 คันต้องทำอะไรบ้าง

ท่านทราบหรือไม่ว่ารถยนต์ 1 คัน ในรอบ 1 ปี ต้องทำอะไรบ้าง

รถยนต์ 1 คัน จะต้องทำทั้งหมด 3 อย่างด้วยกันดังนี้

1. ทำ พ.ร.บ ประกันภัยภาคบังคับ (คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) กฏหมายบังคับต้องทำ พรบ. ถ้าไม่ทำจะต่อภาษีไม่ได้
2. ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี หรือที่เรามักเรียกว่าป้ายวงกลม ( ภาษีรถจะเป็นของกรมขนส่ง )
3. ทำประกันภัย หรือเรียกว่าประกันภัยภาคสมัครใจ เช่น ป1, ป3 , ป3+ , ป2+ ( เจ้าของรถจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ถ้ารถคันไหนไม่มีประกันเวลาเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด )

รถยนต์ 1 คัน ต้องมี พ.ร.บ. หรือที่เราเรียกว่า ประกันภัยภาคบังคับ ในหน้าตารางกรมธรรม์จะเขียนว่า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” กรณีการเกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต สามารถเบิกจ่ายค่ารักษา ค่าชดเชย จาก พ.ร.บ. ได้  และส่วนเกินค่ารักษา สามารถเบิกได้จากประกันภัยภาคสมัครใจได้ ที่สำคัญอย่าลืมต่อ พ.ร.บ. เพราะใช้ในการต่อภาษี หากไม่มี พ.ร.บ. ท่านจะถูกปรับในวงเงิน สูงสุดถึง 10,000 บาท เลยทีเดียว
เมื่อท่านมี พ.ร.บ. แล้ว ท่านสามารถนำ พ.ร.บ. ไปใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ ซึ่งสามารถไปต่อได้ที่กรมขนส่งทางบกของทุกจังหวัดได้ทั่วประเทศไทย เอกสารที่ใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ได้แก่ ส่วนท้ายหรือหาง พ.ร.บ. ตัวจริง หรือ สำเนา พ.ร.บ และ รายการจดทะเบียนรถยนต์ (สำเนาทะเบียนรถยนต์หรือเล่มจริง)
แต่สำหรับรถเก๋ง, กระบะ, รถตู้ ที่อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน 5 ปี รวมถึง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ขาดต่อภาษีนานเกิน 1 ปี ท่านจะต้อง ได้รับการตรวจสภาพรถ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
ที่สำคัญรถทุกคันควรจะต้องมี นั่นคือ ประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1  ป3, 3+ ,2+ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อแบบประกันที่มีความคุ้มครอง ในเรื่องของการมีค่าซ่อมรถ หรือไม่มีก็ได้ ที่สำคัญในส่วนเกินจากค่ารักษา ของ พ.ร.บ. ท่านสามารถเบิกเพิ่มเติมได้จากประกันภัยภาคสมัครใจ

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ

โค้ชวรายุทธ โทร & ไลน์ไอดี  0898290902  กดเพิ่มเพื่อนที่ลิงค์นี้ =>  https://line.me/ti/p/ezzeeqrEcV

โค้ชชุลี โทร & ไลน์ไอดี  0922726197         กดเพิ่มเพื่อนที่ลิงค์นี้ =>  https://line.me/ti/p/xFVmIKK0df

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์กรอกข้อมูลได้ที่ => https://demo.srikrung-broker.info/userregister

ประกันภัยออนไลน์ 24 ชั่วโมง เช็คเบี้ยฟรีได้ที่ => https://insure.724.co.th/u/AM00011481

READ MORE