ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

 

📹 รวมคลิปVDO ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

 

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิตล่าสุด ปี 2564

https://www.youtube.com/watch?v=YQNCDPfmorA&list=PLSjuotsLLzv7J9-xk2nhwJWxvPQFvOl59&index=7

 

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต ปี 2564-2565 หมวด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

https://www.youtube.com/watch?v=5ogTjQxJqb8&list=PLSjuotsLLzv5BW3S4S-a22tg6AfYSanfZ

 

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต EP.1 จรรยาบรรณและศิลธรรมของนายหน้าประกันชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=T6AViK0MPYY&list=PLSjuotsLLzv7J9-xk2nhwJWxvPQFvOl59

 

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต EP.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=Vle_RvssrWY&list=PLSjuotsLLzv7J9-xk2nhwJWxvPQFvOl59&index=2

 

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต EP.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิยช์ฯ

https://www.youtube.com/watch?v=WMEVRQPBMz8&list=PLSjuotsLLzv7J9-xk2nhwJWxvPQFvOl59&index=3

 

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต EP.4 พรบ.ประกันชีวิต ปี 2535 แก้ไข้เพิ่มเติม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=fBhj5N4EsMI&list=PLSjuotsLLzv7J9-xk2nhwJWxvPQFvOl59&index=4

 

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต การจัดตั้งบริษัทประกันชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=eogpd3BHqYA&list=PLSjuotsLLzv7J9-xk2nhwJWxvPQFvOl59&index=8

 

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ