ประกาศเพิ่มเติมจาก คปภ.     เรื่องการขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศเพิ่มเติมจาก คปภ. 
เรื่องการขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือ 30 มิถุนายน 2564 (แล้วแต่กรณี)
.
 ผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ที่มีการยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลากับสำนักงาน คปภ. ไว้แล้ว ทาง คปภ. ได้ขยายระยะเวลาการยื่นหนังสือรับรองการการอบรมออกไปให้สามารถยื่นหนังสือรับรองการอบรมได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 จากเดิมที่จะต้องทำการยื่นหนังสือรับรองการอบรมให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้

 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ที่มีการยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาไว้แล้วกับสำนักงาน คปภ. ให้ยื่นหนังสือรับรองการอบรมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประกาศจาก คปภ. (ประกันวินาศภัย) https://bit.ly/3onIF3x
ประกาศจาก คปภ. (ประกันชีวิต)  https://bit.ly/2JJFX9C

.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.oic.or.th/th/home

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ