สอบถามพูดคุยกับสายตรงโค้ชวรายุทธ และ โค้ชชุลี

คุยกับโค้ชวรายุทธ
รองกรรมการฝ่ายบริหารระดับ 1+++ : VP Diamond

คุยกับโค้ชชุลี
รองกรรมการฝ่ายบริหารระดับ 1 : VP

ประวัติส่วนตัวและนิตยสาร คุณวรายุทธ ขระเขื่อน