เกี่ยวกับบริษัทศรีกรุง

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดย คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี และ คุณดวงพร อรุณสวัสดี ปัจจุบันบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด บริหารงานโดย คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ และ คุณนวพร อรุณสวัสดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยต่างๆ อาทิเช่น ประกันรถยนต์ อัคคีภัยมารีนและขนส่ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล การเสี่ยงภัยทุกชนิด เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม ปัจจุบันบริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000,000 บาท และ 4,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2545 ตามลำดับ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของความมุ่งมั่นพัฒนา บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จึงได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของโบรคเกอร์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันสูงสุดของประเทศ โดยยึดหลักในการทำงานภายใต้สโลแกน “เบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยี่ยม

ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์ มีสาขามากกว่า 40 สาขาทั่วประเทศ และเตรียมขยายสาขาอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไว้ดูแลสมาชิกทั่วประเทศ มากกว่า 500 คน บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัล อันทรงเกียรตินายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลดีเด่น 2 ปีซ้อน ในปี 2561 – 2562 มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีสมาชิกมากกว่า 380,000 คน (ณ เดือน ส.ค. 2564) เพราะศรีกรุงเปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้ซื้อประกันรถยนต์ของตัวเองและคนในครอบครัวในราคาสมาชิก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในการซื้อประกันทุกๆปีและยังส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้จากการแนะนำบอกต่อและนายหน้าประกันภัยยังมีรายได้จากค่าบริหารทีมมีรายได้แบบไม่มีเพดาน ไร้ขีดจำกัด