วิธีการเตรียมตัวในการสอบบัตรนายหน้า

 1. ศึกษาเนื้อหาที่จะสอบต้องอ่านทำความเข้า เนื้อหาจะมีทั้งหมด 8 หมวด
  ข้อสอบ 120 ข้อ ควรศึกษาทุกหัวข้ออย่างละเอียด เพื่อจะได้ทำคะแนนได้ทุกส่วน
 2. ศึกษาคลิปติวสอบที่มีให้  ให้ครบหมดทุกคลิป
 3. ฝึกทำข้อสอบให้มากที่สุด เพราะข้อสอบจะออกแบสุ่ม อาจจะเจอข้อสอบซ้ำ ทั้งข้อสอบเก่าและมีข้อสอบใหม่ปะปนกันไป ซึ่งเราควรอ่านให้เข้าใจเนื้อหาก่อน

ระเบียบในการเข้าสอบบัตรนายหน้ากับ คปภ.

 1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ
 2. ผู้ที่มาถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่เริ่มสอบ มาช้าเกินเวลา 15 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบต้อง แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด หรือเสื้อแขนกุด กางเกงยีน กางเกงขาสั้น หรือ สามส่วน ห้ามสวมรองเท้าแตะ
 4. ผู้เข้าสอบต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนผู้เข้าสอบด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
 5. ห้ามวางสมุด ตำรา เอกสารอื่นใด และอุปกรณ์สื่อสาร บนโต๊ะที่นั่งสอบ
 6. ห้ามพูดคุย ปรึกษาหารือ ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนผู้อื่นใดในห้องสอบ
 7. ระบบประกาศผลการสอบให้ทราบทันทีหลังจากส่งข้อสอบ